Nõuanded katusorganisatsioonidele

Vaata abimaterjale katusorganisatsioonidele:
  • pecha kucha’ esitlused kodanikuühiskonnast
  • videoesitlused strateegilisest planeerimisest ja tegevusaruande koostamisest
  • e-dokumentaarium