Uudised

Вестник Силламяэского общества защиты детей

laine uudised-laine
21 Май 2013

 

WELCOME! TERE TULEMAS ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Newsletter_SSCW_LOGO

Tegevused  /  Uudised  /  Деятельность / Новости

 http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/facebook.jpg http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/youtube.jpg

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line1.jpg

 

sscw-uldkogu2012

 

Sillmäe Lastekaitse Ühingu Üldkogu 19.05.2013

Всеобщее собрание СОЗД 19.05.13 

 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu Üldkogu toimub pühapäeval, 19. mail 2013.a. kell 16.00 Viru 39a, "Märka Last" keskuses. Registreerimine algab kell 15.30. Üldkogule registreerimiseks palume saata enda andmed(nimi, kontaktinfo) hiljemalt 17. maiks 2013.a. e-mailile: info@sscw.ee.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt hüvitatakse osalejatele sõidukulu bussipiletite esitamisel koos avaldusega. Kiire küsimustega palume helistada 55602993

Вcеобщее годовое собране НКО Силламяэкого Общество Защиты Детей состоится в это воскресение 19го мая 2013 г. в 16:00 по адресу Виру 39а в центре "Заметь ребёнка". Регистрация начнётся в 15:30. Для регистрации на всеобщее собрание просим прислать свои данные(имя и контакты) не позднее 18го мая 2013 на э-маил: info@sscw.ee.

Участникам оплачиваются транспортные расходы по предоставления автобусных билетов и заявления в СОЗД. По любым вопросам просим звонить 55602993, 55550303.

 
 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

positive_parents

 

Projekt: Kasvame koos — kuidas lapsed ja noored saaksid iseseisvaks?
Проект: Растим вместе — как стать детям и молодежи независимыми?

 

Projekti "Kasvame koos…" üldine eesmärk on propageerida positiivset kasvamist koostöös vanemate ja lastega läbi laste iseseisvuse arendamise, ning iseseisvate teadmiste ja oskuste pakkumise. Tegevused: Vanemate seminar(19.05.13), Lastele/Noortele seminar (06.06.13), Lastekaitsepäeva tähistamine koostöös Lasteaias "Rukkilill" (31.05.13) ja Matkapäev (08.06.13)…

Основной целью проекта "Растим вместе…" — пропагандировать позитивное воспитание совместно с родителями и детьми через развитие развитие независимости у детей, а также предлагая знания и умения как стать независимым. Мероприятия: Семинар для родителей (19.05.13), семинар для детей/молодёжи (06.06.13), празднование дня защиты детей совместно с детским садом "Василёк" (31.05.13) и поход (08.06.13)…

 
 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

http://www.3intercat.net/mm/File/eapn.jpg

 

EAPN Õppefoorum 2013 Laulasmaal 21-25.05.13

Учебный форум ЕСПБ 2013 в Лауласмаа с 21-25.05.13

 

EAPN (European Anti-Poverty Network), mille liige on ka Sillamäe Lastekaitse Ühing, on otsustanud korraldada esimese EAPN Õppefoorumi 2013 aastal 21-25 Mai, Laulasmaa, Eesti. Õppefoorumist saab avatud liikmete poolt juhitud kohtumine, mis käsitleb EAPNi arengu keskseid küsimusi. Foorum on mõeldud kui avatud ruum, mis väärtustab liikmete tööd ja võimaldab saada inspiratsiooni teiste initsiatiividest

ЕСПБ (Европейская Сеть Против Бедности) приняло решение организовать первые Учебный Форум ЕСПБ 2013 году с 21-25 Мая в Лауласмаа, Эстонии. Учебный Форум будет открытой встречей руководимой её членами, которая будет обсуждать центральные вопросы развития ЕСПБ. Форум задуман как открытая площадка, которая ценит работу членов и позволяет получить вдохналение от других инициатив…

 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

Integrat2020

 

Aruteluseminar uus arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ 28.05

Семинар-обсуждение новой программы развития "Интеграции и сплочения Эстонии 2020" 28.05.13

 

SSCW osaleb uue arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise raames toimuval aruteluseminaril, mis leiab aset 28. mail kell 11.00-16.30 Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses (Tõnismägi 2, Tallinn).

Aruteluseminari eesmärk on koos valdkonna ekspertide ja rakendajatega arutada läbi koostatava arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ prioriteedid, eesmärgid, meetmed ja tegevused….

СОЗД примет участие в семинаре-обсуждении, который пройдет в рамках создания новой программы развития сферы интеграции и сплочения Эстонии „Lõimuv Eesti 2020“. Семинар пройдет 28 мая с 11.00 до16.30 в конференц-центре Национальной Библиотеки (Tõnismägi 2). Цель семинара – вместе с отраслевыми экспертами и практиками обсудить приоритеты, цели, методы и деятельность программы развития „Lõimuv Eesti 2020“…

 
 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

Sotmineea

 

Sotsiaalministeeriumi konverents: „Arengusuunad laste vaimse tervise valdkonnas Eestis: Norra kogemus ja praktika“ 27.05.13

Конференция министерства социал "направления развития детского психологического здоровья в Эстонии: Норфежский опыт и практика" 27.05.13

 

Konverents toimub 27.mail 2013 kell 09:00 Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33, Tallinnas. Konverentsil kutsume kaasa mõtlema, millised võiksid olla uued suunad ja vajadused Eesti jaoks laste vaimse tervise valdkonnas. Konverentsile on oodatud vaimse tervise valdkonnas töötavad spetsialistid erinevatelt elualadelt ja vastava valdkonna esindajad ministeeriumidest, haridus- ja teadusasutusest, erialaseltsidest, MTÜ-dest jne. Konverents on tasuta ja eeldab kindlasti eelregistreerimist… Конференция пройдет 27го мая 2013 в 9.00 в Radisson Blu Hotel Olümpia, Лаавалая 33. Таллинн. На конференцию приглашаем вместе подумать, какие могут быть новые направления и нужды для Эстонии в областе детского психологического здоровья.  Ждем специалистов работающих в области детского психологического здоровья,  представителей министерств, образовательных и научных учрежденй, специализарованных обществ и НКО. Конференция бесплатна, но нужно заранее зарегистрироваться…

 
 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

 

DF 2013 EC

 

Demograafia Foorum 2013 : investeerides Euroopa demograafilisse tulevikku 6-7 Mai 2013 Brüsselis

Демографический Форум 2013: Инвестируя в будущее демографии Европы 6-7 мая 2013 в Брюселе

 

Foorumi jooksul toimuvad debatid toovad kokku uurijad, mõjukad poliitikakujundajad ja sotsiaalsed partnerid (kodanikuühendused) kõrgel tasemel. Foorum koosneb 4 töötoast. Lisaks sellele toimuvad 2 poliitilist debatti: Regioonid kiires demograafilises ja majanduslikus languses ja Investeerimine Euroopa demograafilisse tulevikku – kuidas  Sotsiaalne investeeringute pakett toetab seda ning seotud jõupingutused laiendada Euroopa demograafilist dividendid…

В рамках форума участники примут участие в дебатах, среди нихисследователи, политики и социальные партнёры на высоком уровне.

Программа форума состоит из 4 воркшопов. Дополнительно к этому пройдут политические дебаты: Регионы в быстром демографическом и экономическом спаде и инвестируя в будущее демографии Европы  – как Социально инвестиционный пакет поддержит это и и связанные с ними усилия по расширению демографических дивидендов…

 
 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg

       

 

 

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line1.jpg

 

sscw

Reg nr.80045175
Viru 22a-11
Sillamäe 40232, 
Eesti

Tel: +372 5560 2993
Fax: +372 625 0059
E-mail: info@sscw.ee 
Web: www.sscw.ee

http://em.okia.ee/admin/temp/templates/55/line2.jpg