Kogukonnapraktikaga heaks kodanikuks

Kelli Aia, Antsla valla leht, märts 2017.

Antsla Gümnaasiumi 11 abiturienti aitasid kohalikel vabaühendustel loodust hoida, kogukonda kokku tuua ja kohalikke vabaühendusi kaardistada.

Oktoobris 2016 alustasid üksteist Antsla Gümnaasiumi 12. klassi õpilast ühiskonnaõpetuse raames kogukonnapraktika programmiga. Praktikas tegid kaasa Keiu Soe, Mariann Puija, Stella Vallner, Kristiina Tuulas, Mari Vijard, Regina Ermel, Kristin Trump, Kelli Aia, Kaspar Raudhein, Priit Paeglis ja Cris Hallik. Õpilasi võõrustasid kohalikud vabaühendused: MTÜ Looduse Märkajad, MTÜ Boose Selts ja SA Võrumaa Arenguagentuur.

Õpilased pidid oma valitud vabaühendustes veetma ca 15 tundi ja selle kohta ka praktikapäevikut pidama. Vabaühendustes ootas noori nende juhendaja, kes jagas ülesandeid ja aitas mõista vabaühenduste olemust.

Kuna valitud vabaühendused on oma iseloomult erinevad, siis olid ka õpilastele antud ülesanded isesugused. Looduse Märkajates ehitasid osalejad linnumaju, aitasid ette valmistada konverentsi Antsla vald 25 ja alustasid võsastunud pargi koristamisega. Boose Seltsis said noored suurürituste korraldamise ja siseruumides pildistamise kogemuse. Võrumaa Arenguagentuuris tegelesid kaks noort ühenduste andmebaasi loomisega ja teised kaks aitasid korraldada Ühisnädala üritust. Üks ühine joon vabaühenduste tegevuses oli ürituse korraldamine.

Nüüdseks on praktika kõigil osalejatel läbi ja emotsioonid on erinevad. Valdavalt ollakse  arvamusel, et kogukonnapraktika mõte on iseenestest hea, kuid vabaühenduste valik võiks olla palju suurem, et õpilane saaks valida endale meelepärase ja südamelähedase koha. Võibolla oleks siis projektis osalejaid ka rohkem. Võõrustanud vabaühenduste inimesed olid toredad ja sõbralikud. Praktikalt saadud kogemused on kasulikud ka edaspidises elus. Saadud töökogemust väärtustavad kindlasti tulevased tööandjad. Õpiti, et ürituse korraldamine on aeganõudev töö.  

Kogukonnapraktika eesmärgiks on tutvustada noortele vabaühenduste olemust ja toimimist ning muuta noored ühiskonnateadlikumaks. Programmis osalejad näevad, kuidas sünnib kodanikualgatus.  Lisaks saavad noorte praktika käigus töökogemuse ja suurendavad oma silmaringi.

Programmis osales kokku 19 kooli, 8 erinevast maakonnas. Antsla Gümnaasium osales Võru maakonnast ainukesena.

Kevadel alustavad kogukonna praktikaga 10. klassi õpilased, kellel on praktika täitmiseks terve suvevaheaeg ja kokkuvõtteid tehakse sügisel.

 

Lugu ilmus Antsla valla lehe 2017. aasta märtsinumbris. Autor Kelli Aia, Antsla Gümnaasiumi abiturient.