Digitaalsed toimingud ja suhtlus registriga

Digitaalselt saavad ühendused ettevõtjaportaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee:
  • registreerida uut MTÜd (v.a alaealiste poolt)
  • esitada kandeavaldusi erinevate MTÜ ja SA registriandmete muutmiseks
    (juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitor, sidevahendid, põhikirja muutmine)
  • esitada majandusaasta aruannet (alates 2009. aasta kohta käivad, mis esitatakse 2010).

Registriandmete esitamiseks, muutmiseks jne kehtivad dokumentide esitamise üldnõuded leiab http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/mittetulundusuhing.

Kõik esma- ja muutmiskannete avaldused registrile esitab juhatus (uute juhatuse liikmete määramisel uued liikmed ise) ja need kinnitatakse notari juures või digitaalselt ettevõtjaportaalis. Muutmiskande võib algatada olemasolev juhatuse liige, aga ka uus saab esikülje otsinguga esitada avalduse ühingu kohta, kellega tal veel seos puudub.

Sihtasutuse uue juhatuse liikme registrisse kandmisel on avaldusel vajalik ka nõukogu esimehe või tema volitatu allkiri.

Iga muutmiskande riigilõiv on 7 €, v.a sidevahendite muutmine, aadressi muutumine omavalitsuse piires, surnud juhatuse liikme või MTÜ enda kustutamiskanne, mis on tasuta. Riigilõivu saab riigilõivu tasuda otse pangalingi kaudu avalduse koostamise järel.

Oluline on mitte unustada kandeavalduse juures nõutavaid lisadokumente, tavaliselt otsuse teinud organi protokolle (koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega) – ka elektroonilisele kandeavaldusele tuleb need lisada eraldi digiallkirjastatud failidena.

Alates 24.05.2020 ei pea enam originaaldokumente registrile saatma, vaid allkirjad võetakse üksnes koosolekul kohapeal osalenult ning kandeavalduse juurde võib laadida skaneeringu. Virtuaalselt  osalenute kohta läheb nn allkirjalehele kirja vaid nende osalemise viis.

Ettevõtjaportaalis tuleb jälgida, millistel juhtudel on vaja end tuvastada isikutunnistusega (ID-kaart), mis eeldab kaardilugejat, tarkvara ja PIN-koode; ning millal sobivad infokanaliks e-post ja digiallkiri või piisab enda isiku tuvastamisest vaid netipanga vahendusel. ID-kaardi arvutis kasutamiseks saab abi www.id.ee ning www.sk.ee.

Kõik elektroonilised kandeavaldused tuleb igal juhul esitada ettevõtjaportaalis, e-postiga saadetud asutamisdokumente register ei aktsepteeri ka digiallkirjadega! Kui mõni dokument oli puudu või valesti, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks. Et sa vastava määruse kätte saaksid, hoolitse, et registril oleks su õiged kontaktandmed, eriti e-posti aadress.

Registriosakonna kontaktid (õigusnõu seal ei anta!):

  • E-post: registriosakond@kohus.ee
  • Mobiiltelefon 5881 1188
  • Telefon 601 1166
  • Faks 600 0258
  • Postiaadress: Pikk 32, 44307 Rakvere