Pooltevahetus

“Pooltevahetus” on töövarjupäev täiskasvanutele, mida EMSL korraldab igal aastal kodanikupäeva, 26. novembri paiku. Eelkõige keskendume avaliku ja kolmanda sektori vahelisele pooltevahetusele, ent teretulnud on ka muud variandid. Asja mõte on teist poolt paremini tundma õppida ning seda mõistagi ladusama ja sisukama koostöö nimel.

Milleks ja kuidas pooli vahetada?

“Pooltevahetus” on hea võimalus õppida tundma oma partnerorganisatsiooni köögipoolt: kogeda selle igapäevast toimimist, tutvuda isiklikult seal tegutsevate inimestega, mõista paremini nende tegevusi, eesmärke, võimalusi ja vajadusi. Seda ilmselt paremini kui kiiretel kohtumistel mõnel koosolekul või üritusel, või olukorras, kus tuleb juba mingeid probleeme klaarida. Kõlab ju loogiliselt, et hea koostöö eelduseks on partneri põhjalik tundmine ja mõistmine? Usume ka, et üks päev kohapeal aitab siin rohkem kaasa kui koolitused teemal “Kuidas avalik sektor toimib?” või “Miks vabaühendused on sellised nagu on?”.

Töövari on inimene, kes teise tööd jälgib (või vastavalt kokkuleppele ka ise selles kuidagi osaleb); võõrustaja on inimene või organisatsioon, kelle tööd jälgitakse. Jälgimine võib toimuda terve päeva või lühemalt, soovitame küll mitte alla nelja tunni. Soovitame, kuigi see pole muidugi kohustuslik, leida aega ka vastuvisiidiks: kes enne oli võõrustaja, oleks nüüd töövari, ja vastupidi.

Töövarjuks võib olla vähemalt kolmel moel. Degusteerijana kohtub töövari päeva jooksul  erinevate inimeste või osakondadega, et saada võõrustavast organisatsioonist ülevaade. Vaatlejana jälgib töövari inimese või organisatsiooni tööd või mingit konkreetset tegevust ise sellest osa võtmata. Kaasaaitajana osaleb töövari võõrustaja igapäevatöös, nii kuidas oskab ja saab. Milline neist kolmest paremini sobib, on juba töövarju ja võõrustaja kokkuleppe küsimus.

2013. aastal asutakse pooli vahetama juba neljandat korda. Esimesel katsetusel 2010 osales 16 paari, 2011. aastal juba 35. Kahel esimesel aastal rahastasid “Pooltevahetust” Kultuuriministeerium ja Siseministeerium, alates 2012. aastast üritame juba EMSL-i oma jõududega hakkama saada. Tublide vabatahtlike abiga.

Video idee: Urmo Kübar, Elina Kivinukk; teostus: Siim Männik, Janek Karakats

Mis on EMSL-i roll “Pooltevahetuse” juures?

Muidugi ei pea partnerorganisatsiooni külastamiseks EMSL-i luba või vahendamist küsima, samuti ei pea see sugugi aset leidma ainult kord aastas, kodanikupäeva paiku. Aga kui me saame “Pooltevahetusega” kuidagi abiks olla, siis aitame hea meelega. Võtame ühendust selle inimese või organisatsiooniga, kuhu sa minna sooviksid, ja viime teid omavahel kokku, et saaksite juba täpsemalt kokku leppida, millal ja kuidas kõik toimub. Kui sul ei ole eelistust, kelle juurde minna või keda võõrustada, saame samuti vaadata ringi registreerunute seas ning varjutada ja võõrustada soovijaid omavahel kokku viia.

2013.aastal veavad Pooltevahetust EMSLi vabatahtlikud Kaidi ja Paula.

Huvi korral võta ühendust: Kaidi Reinart (kaidireinart@hotmail.com) või Paula Koppel (paula@heak.ee). 

Lisaks