2011

EMSLi nõukogu andis enam kui 70 esitatud kandidaadi seast välja tiitlid seekord kuues kategoorias.

Aasta vabaühenduseks valiti Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts, kes peab üleval portaali kylauudis.ee, vahendades seal infot inimeselt inimesele ning levitades mõtteviisi, et ajakirjandus pole üksnes äri, vaid inimeste aitaja, valgustaja ja teenäitaja. Seltsi eestvedajad on professionaalsed ajakirjanikud, kuid kogu töö tehakse ära vabatahtlikena.

Avaliku sektori esindajana tunnustatakse Eesti Rahvusringhäälingut, kes on oma kanalites andnud ruumi ja sellega ühiskonnas oluliselt rohkem kõlapinda mitmetele vabaühenduste algatustele nagu näiteks mulluste Riigikogu valimiste eel Valijakompass ja hea valimistava ning aastavahetuse paiku avatud valitsemise valvurite veebikeskkond.

Ärisektori algatusena tunnustati Eesti Energia tegevust noorte ettevõtlikkuse edendamise programmi Entrum käivitajana ja toetajana. 2010/11 õppeaastal tegutses Entrum Ida-Virumaal, rohkem kui 600 eesti ja vene emakeelega 14-18 aastase noorega, kes algatasid piirkonna elu edendamiseks kokku 98 projekti. 2011/12 õppeaastal tehakse sama Lõuna-Eestis. Ettevõtte töötajad, sh. tippjuhtkond on osalenud nii programmi idee ja plaani väljatöötamisel kui ka noorte mentoritena, õppesessioonide korraldajatena jne.

Erikategooriana “Aasta hääl” tunnustati Tallinnas tegutseva MTÜ Kodaniku Hääl ja Pühajärve kogukonna järjekindlat ja mitmekülgset tegevust oma kodukandi kogukonna huvide koondamisel ja nende eest seismisel. Kodaniku Hääl veab eest liikumist “Raha lasteaedadele” ning Pühajärve kogukond seisab oma kooli säilimise eest. Oma eesmärkide saavutamiseks kasutatakse väga erinevaid tegevusi, olgu nendeks rahvaalgatusena eelnõude esitamine kohalikule volikogule, meedia kaasamine, talgud, kohtu pool pöördumine jne.

Aasta missiooniinimeseks valiti režissöör Jaan Tootsen, kes jälgis viie aasta jooksul kaameraga Tallinnas Uue Maailma Seltsi tegemisi ning tegi sellest nii kriitikute kui ka publiku poolt hästi vastu võetud filmi “Uus Maailm”, avades sellega suurepäraselt kodanikualgatuse rõõme ja valusid.

Aasta teo tiitliga tunnustati Kalev/Cramo korvpallimeeskonna ja Küttekeskuse abi Terese Mäeveerule. Mullu sügisel viis Nõmme linnaosavalitsus 84-aastasele Mäeveerule kütteabina koorma jämedaid ja kohati pehkinud puupakke, mille küttepuudeks raiumisega eakas proua ise hakkama ei saanud. Kui see jõudis meediasse, süüdistas linnaosavanem prouat virisemises ning nõustus üksnes puupakud uuesti ära viima. Kalev/Cramo läks aga meeskonnaga appi, viis Mäeveerule korralikud Küttekeskuse annetatud puud ja ladus need ka riita.

Meediakaja