Kodanikuhariduse koalitsioon

EMSL on ikka uskunud, et üheks demokraatia alustalaks on aktiivsed ja vastutustundlikud ühiskonnaelus osalevad inimesed, kelle kujunemisele aitab kaasa läbimõeldud ja laiapõhjaline kodanikuharidus ning mitmekesised võimalused aktiivseks kodanikuks olemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamiseks.

Oma mõttekaaslastega vabakonnast lõime kodanikuhariduse koalitsiooni, et koos läbi mõelda, millist lisaväärtust kodanike kujunemisel saavad anda mitteformaalsed kodanikuharidusprogrammid, kuidas kodanikualgatuslikke programme mõjusamalt ja tulemuslikumalt korraldada, kuidas rohkemate koolide ja noorteni jõuda. Koostöös räägime läbi ja seisame selle eest, et riiklikud poliitikad arvestaksid vabaühendustega kodanikuhariduse korraldamisel. Paralleelselt tegeleme kolme noortele suunatud programmi (Domus Dorpatensise Akadeemia, ettevõtlikkuse programm ENTRUM ning keskkoolilõpetajatele mõeldud EMSLi Kogukonnapraktika) kvaliteedi, mahu ja elujõulisuse tugevdamisega.

Koalitsioon sai hoo sisse projektiga, mida veab eest SA Domus Dorpatensis. Projekti tulemusena loodame näha, et Eesti suuremad kodanikuhariduse programmid:

  •  jõuavad rahalise jätkusuutlikkuseni
  •  kaasavad vähemalt 30% rohkem Eesti noori
  •  formaalharidussüsteemi arendamisel arvestatakse enam mitteformaalse kodanikuhariduse väärtuslikkusega.

Koalitsioonile on toeks EMP toetused Avatud Eesti Fondi vahendusel.