Juhtide võrgustik

Juhtide võrgustik koondab vabaühenduste juhte, kes soovivad kolleegidega kogemusi vahetada ja nõu pidada ning uusi teadmisi ja oskusi omandada. Võrgustiku eesmärk on aidata kaasa vabaühenduste professionaalsele juhtimisele ja sellele, et vabaühenduste juhid teeksid oma tööd tulemuslikult ja rahuloluga ning hoiaks samal ajal oma vaimset tervist.

2021. aasta alguses täitus kaks gruppi, millest esimene kohtub kord kuus Zoomis. Teine grupp otsustas kohtumistega alustada siis, kui on võimalik ühises ruumis kokku tulla.

Teemad, mida grupis arutatakse, otsustab grupp ise. Kohtumised on praktilised ja mitteformaalsed ning keskenduvad kogemuste jagamisele, sisaldavad kovisiooni. Sisu loome koos – iga osaleja saab kogu aeg kaasa mõelda-rääkida, mis teemasid on vaja ühiselt arutada.

Juhtide võrgustiku kavandamisel ja kohtumiste läbiviimisel lähtume vabaühenduse juhi kompetentsimudelist. Kompetentsimudel on välja töötatud Vabaühenduste Liidu Vabaühenduste tulevaste juhtide arenguprogrammi raames. Koostamist toetas Aktiivsete Kodanike Fond.

Lisainfot juhtide võrgustiku kohta saad Heleenelt aadressil heleene ät heakodanik.ee.