Aasta tegijad 2016

2016. aasta tegijad on:

Aasta vabaühendus on Eesti Pagulasabi, kes aitab ohu eest pagenuid Eestis igapäevaste asjatoimetustega, tutvustab pagulasteemat laiemalt ning jõuab samal ajal toetada ka kaugel sõjakollete lähedal olevaid hädalisi. Viimastel aastatel on Eesti Pagulasabi väsimatult selgitanud, kes on pagulane, miks ta tuge vajab ning kuidas Eesti maailma probleemide lahendamises osaleda saab, laiendanud oma tegevust ning kaasanud rohkem inimesi.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiidab aasta vabaühendust 5000 euroga.

Aasta investeeringuks nimetame Eesti tööandjate algatuse “Annetame aega”, mille kaudu on ettevõtjad investeerinud ühiskondlike probleemide lahendamisse enam kui 1000 päeva jagu ärksate inimeste – oma töötajate – aega. (www.annetameaega.ee)

Aasta avaliku võimu esindajatena tunnustatakse riigi andmete avajaid:Rahandusministeeriumi ametnikku Andrus Jõgit ja riigi IT-süsteemide peaarhitekti Andres Kütti, kes mõlemad on suunanud Eesti avaliku sektori senist töökorraldust avatumaks muutma: Jõgi lõi ja arendab portaali riigiraha.fin.ee, Kütt on taaselustanud avaandmete kogukonna.

Aasta hääl on loomasõprade hääl, mis 2016. aastal oli esindatud enneolematult hästi ning mõjutas suhtumist karusloomatööstusesse ning metsloomade kasutamisse tsirkustes.

Aasta pioneeriks on Teomeeter – veebirakendus, mis kogub igaühe lubadusi vähenõudvatest tegemistest ja tegematajätmistest, et sedaviisi mõjutada me käitumist ühiskonnana. Isevärki mõõdupuule on kogunenud juba ligi 100 000 Eesti inimeste antud lubadust väikestest sammudest, mis aitavad parandada liikluskultuuri, peagi võetakse ette alkoholi ja tarbimiskultuuri teemad. (www.teomeeter.ee)

Kodanikuühiskonna aasta teoks on suhtumine “Teeme lihtsalt ära!”, mida ilmekalt näitasid 2016. aastal Triin Männik ja Margus Palu, tehes Eesti Rahva Muuseumile loetud päevadega inglisekeelse veebilehe, millega muuseum ise piisavalt kiiresti toime ei tulnud. Spontaansest kodanikualgatusest sai juba nädal hiljem ERMi ametlik inglisekeelne veeb.