Konverents 2003

 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) ning Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP) korraldasid 14-15 novembril 2003 III Eesti kodanikuühenduste konverentsi, mille läbivaks teemaks oli HEA VALITSEMINEühiskonna toimimise mudel – kolme sektori koos töötamise viis; võimu ja vastutuse tasakaal; juhtimine ja valitsemine.Siin klõpsides avaneb detailne Konverentsi programm koos kokkuvõtetega ja siin Töögruppide kirjeldused.Miks on seekordne konverents pühendatud hea valitsemise teemale? Leiame, et esindusdemokraatia vajab täiendust osalusdemokraatia näol. Osalemisega saame kaasata inimesi, ühendusi, ülikoole, teaduskeskusi, huvigruppe jne, et kergemini ja kiiremini tabada ühiskonna vajadusi, et otsused enne vastuvõtmist analüüsida ning mõju erinevatele valdkondadele läbi rääkida. Selleks on meil vaja usaldust, jagatud arusaama väärtustest ning eesmärkidest. Usaldada saame aga läbipaistvaid, vastutustundlikke ning oskuslikke partnereid. Hea valitsemine on osalusel ja usaldusel rajaneva suhte aluseks.Oma eesmärkide saavutamiseks peame olema selged, arusaadavad ja eetilised ning hoidma oma võimu ja vastutust tasakaalus. Üheks oluliseks osaks on kahtlemata ka suutlikkus oma sihtgruppi, liikmeid ja/või muid huvigruppe teavitada ning nendelt vajalikku infot koguda. Nii täidavad organisatsioonid ühte oma olemuslikest eesmärkidest – teadlikkuse tõstmist, mis omakorda tagab organisatsioonidele nende tegevuse legitiimsuse. Need põhimõtted on hea valitsemise alustaladeks.Seekordne konverents saab toimuma uues Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses, mille kaasaegsed tehnilised võimalused ja lahendused aitavad konverentsi veelgi sisukamaks muuta. III Eesti kodanikuühenduste konverents sisaldab endas rahvusvaheliselt tuntud kõnelejaid, minikonverentse, avalikke debatte ja töögruppe – seda kõike järgmistel teemadel:1. HEA VALITSEMINE – mida see tähendab ja kuidas seda rakendada arvestades Euroopa Liitu, Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni (EKAK) ja keskkonda?

2. Miks hea valitsemine kolmanda sektori, avaliku sektori ja ärisektori koostööd tahab? 

3. Kuidas leida ja hoida tasakaal võimu ja vastutuse ning juhtimise ja valitsemise vahel?

4. Mida peame teadma ühiskonnas väljakujunenud väärtushinnangutest, et pidada avatud ning edukat dialoogi? 

5. Kuidas end motiveerida ja väärtustada?EMSL ja BAPP on konverentsi läbiviimiseks abi saanud paljudelt koostööpartneritelt nagu: Avatud Eesti Fond, Eestimaa Looduse Fond, Tallinna Pedagoogikaülikool, Postimees, Vesti, Briti saatkond, Eesti Televisioon jpt.Konverentsi töökeeleks on eesti keel. Välisesinejatega töögruppides on tagatud inglisekeelne tõlge ning suures saalis venekeelne tõlge. Suures saalis on tagatud tõlge viipekeelde.