Vabaühenduste elujõulisuse indeks

Aastast 2000 on Vabaühenduste Liit korraldanud Eesti ühenduste elujõulisuse hindamist Ameerika Ühendriikide arengukoostöö agentuuri (USAID) koostatud indeksiga, mille aluseks on seitse mõõdet: seadusandlik keskkond, organisatsioonide tegutsemisvõime, majanduslik elujõulisus, eestkoste ja poliitikate mõjutamine, teenuste osutamine, taristu ja avalik maine.

Kuna samasugust mõõtmist tehakse kõikides Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, siis võimaldavad tulemused tutvuda ka teiste riikide ühenduste olukorraga ning võrrelda neid Eesti omaga. Eesti on tugevalt arenenud, meid iseloomustavad koostöö, hea seadusandlik keskkond, korras taristu ning positiivne meediakajastus. Arendamist vajavad organisatsioonide tegutsemisvõime ja finantssuutlikkus.

Vaata vabaühenduste elujõulisuse 2021. aasta Eesti ülevaadet.

Vabaühenduste elujõulisus 2021 (Eesti ülevaade)
Vabaühenduste elujõulisus 2020 (Eesti ülevaade)
Vabaühenduste elujõulisus 2019 (Eesti ülevaade)
Vabaühenduste elujõulisus 2018 (Eesti ülevaade)
Vabaühenduste elujõulisus 2017 (Eesti ülevaade)
Vabaühenduste elujõulisus 2016 (Eesti ülevaade)
Jätkusuutlikkuse indeks 2015 (Eesti ülevaade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2014 (Eesti ülevaade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2013 (Eesti ülevaade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2012  (Eesti ülevaade inglise keeles siin ja eesti keeles siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2011
(Eesti ülevaade eesti keeles siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2010 (Eesti ülevaade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2009 (Eesti ülevaade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2008 (Eesti ülevaade siin, EMSLi pressiteade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2007 (Eesti ülevaade siin, EMSLi pressiteade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2006 (Eesti ülevaade siin, EMSLi pressiteade siin)
Jätkusuutlikkuse indeks 2005
Jätkusuutlikkuse indeks 2004
Jätkusuutlikkuse indeks 2003
Jätkusuutlikkuse indeks 2001 (eesti keeles), (inglise keeles)
Jätkusuutlikkuse indeks 2002 (eesti keeles), (inglise keeles)

2002. ja 2005. aastal viis EMSL lisaks USAIDi raporti koostamisele hindamise sarnase metoodikaga läbi kõikides maakondades. Ülevaated:
2002 pdf-versioon (8.3 Mb)
2005 pdf-versioon (2MB)