Aasta tegijad 2019

Aasta vabaühendus: Nähtamatud Loomad

Nähtamatud Loomad on lühikese ajaga üles ehitanud järjepideva, rohkelt vabatahtlikke kaasava ning oma töös eduka ja nähtava organisatsioon. Ühtaegu osatakse näidata sõbralikku naeratust, kutsumaks üles keskkonnateadlikumale toitumisele Taimse Teisipäeva näol, kui ka küüsi, tegutsedes jõuliselt karusloomakasvatuse ning puurikanade munade müügi lõpetamise nimel.

Aasta missiooniinimene: Dmitri Rõbakov

Dmitri Rõbakov on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes on andnud tööga neljas venekeelses koolis märkimisväärse panuse vähemate võimalustega noorte lõimimisse Eesti ühiskonda. Oma töös põimib ta järjepidevalt kodanikuteadlikkuse kasvatamist ja avatud ühiskonna põhiväärtusi. Õpilaste vajadusi arvestades püüab leida neile arenguvõimalusi ka väljaspool kooli, viies neid kokku riigijuhtide, äri- ja kultuuriinimeste ning vabaühendustega. Lisaks on Rõbakov kaasa löönud Eesti Koostöö Kogu rahvuste ümarlaua ja Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu liikmena, osaleb aktiivselt kaasavate õppemetoodikate arendamises ning rakendamises.

Aasta avaliku võimu esindaja: Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium näitas tänavu eeskuju strateegiliste partnerite valimisega. Vähesed ministeeriumid on oma partnerid leidnud nii läbimõeldult ja läbipaistvalt, kus püstitatud on selged ülesanded, mida partneritelt oodatakse, korraldatud avalikud konkursid ning sõlmitakse pikemad lepingud kui varasemad ühe-aastased. Niimoodi võiks talitada kõik ministeeriumid, et koostöö oleks projektipõhisuse asemel sisulisem ning toetatakse teadlikult ka vabaühenduste huvikaitse-suutlikkust. Sotsiaalministeerium väärib tunnustust ka vankumatult kõigi ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise eest, kui väärtuste eest seismine ka ühiskonnas vastakaid emotsioone tekitab.

Aasta hääl: Fridays for Future Eesti

Fridays for Future Eesti on osa Rootsi kooliõpilasest Greta Thunbergist innustust saanud üleilmsest noorteliikumisest, mis kutsub üles võtma jõulisi samme kliimakriisi leevendamiseks. Ajal, mil poliitiline eliit jageleb protsendipunktide nimel järgmistel valimistel, on noortest kujunenud teaduslikku konsensust võimendav mõistuse hääl, mis kutsub üles nägema pikemat perspektiivi.

Aasta innustaja: Vunki mano!

Võrumaa arenduskeskuse ellukutsutud Vunki mano! loometalgutel võetakse juppideks ja pannakse uuesti, üheskoos ja innovaatiliselt, kokku maakonda ja inimesi puudutavad plaanid. Eri valdkondade partnereid ja Tallinna ülikooli teadlasi kaasates ning koosloome meetodeid katsetades arendavad osalejad kohalikku elu edendavaid ideid ja avalikke teenuseid. Loometalgud toovad kokku kodanike kogemuse, ekspertide teadmised, ettevõtja realistlikkuse ja ametniku vastutuse. Korraldajad usuvad, et kaasates probleemide lahendamisse kõik osapooled, saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. 

Aasta teerajaja: Tartu noorsootöötajad ja kogukond

Tartus Lille noortekeskuses korraldatud LGBT-arutelule järgnesid vägivallaähvardused ja võimuerakonna korraldatud meeleavaldus. Vaenulikkuse kiuste astusid Tartu noorsootöötajad sõnakalt esile, et nende noored saaks turvalises keskkonnas omale oluliste teemadega tegeleda. Lille noortekeskuse noorsootöötajad, noorsootöö keskuse ja linnavalitsuse noorsooteenistuse juhid seisid julgelt Tartu noorte eest, toetasid üksteist ja selgitasid, mida iga hirmutatud ametnik ei pruukinuks teha. Avatud ühiskonna eest astusid välja ka kohalikud ettevõtted ja kogukond – just selline julgus ja kodanikualgatus aitavadki hoolivat ühiskonda kaitsta.