Annetuste kogujate võrgustik

Annetamise suurendamiseks on vajalik valmisolek anda, suutlikkus annetusi koguda ning takistuste kõrvaldamine. Eestis on levinud on ühekordsed annetused ja kampaaniad, napib ka teadlikkust targast annetamisest ja läbimõeldult annetuste kogumisest. Annetuskultuuri muutmiseks oleme annetuste kogumise hea tavaga liitunud organisatsioonid koondanud annetuste kogujate võrgustikku.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustikutöös saavad osaleda kõik annetuste kogumise hea tavaga liitunud organisatsioonid.

Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt püsiannetajate leidmine ja hoidmine, tõhusad tehnoloogilised lahendused ja praktikad annetuste kogumisel, abivajaja privaatsuse tagamise põhimõtted, annetuste kogumise kommunikatsioon ja koostöö ettevõtetega.


Materjale annetuste kogumise arendamiseks

Annetuste kogumise viisid

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi lahendused

Vähiravifondi Kingitud Elu lahendused

Annetuste maksustamine

Abiks annetajale maksustamisest

Annetamise kommunikatsioon

Kommunikatsiooniteemalise kohtumise kokkuvõte (19.03.2019)

Mondo kommunikatsioon: Näiteid sellest, kuidas meie annetajaga räägime

Kaspar Jõgeva meediakoolituse slaidid

Digitöötuba: digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sh sotsiaalmeediaturunduseks

Hea Kodaniku klubi: Kuidas jõuda pressiteatest partnerluseni?

Fundraising in Finland – giving and asking culture and trendsPia Tornikoski ettekanne (videosalvestus siin)

Intervjuu Pia Tornikoskiga

Püsiannetajad

Eestimaa Looduse Fondi püsiannetajate programmist (19.03.2019)

Tehnilised abivahendid

Digitöötuba: rahastuse leidmine ja annetuste kogumine

Lisalugemist annetamise hea tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)