Vabaühenduste kärajad

Aeg-ajalt peab päris suure hulga inimestega kokku tulema ja midagi üheskoos pool päeva arutama. Näiteks kodanikuühiskonna üldiseid arengusuundi ja kirjapandu tegelikku toimimist ning kas, kuidas ja mida muuta. Selleks korraldab Vabaühenduste Liit vabaühenduste kärajaid.