Katused korda

Kevadsuvel 2011 viis EMSL KÜSKi ja Siseministeeriumi toel ellu koolitusprojekti katusorganisatsioonidele “Katused korda  2011”. Selle raames valmis kahepäevane koolitusprogramm, lisaks hulk abimaterjale. Koolitused viidi läbi eesti keeles Tallinnas, Tartus ja Pärnus, vene keeles Ida-Virumaal.

Ülevaadet Eesti kodanikuühiskonnast pecha kucha ettekannetena vaata siit.
Pecha kucha on ettekande vorm, mis koosneb 20-st slaidist, mis kõik kestavad 20 sekundit. See teeb kokku üle kuue minuti esitlust, mis on hariv ja mida jaksab ka püsimatum jälgida. Kodanikuühiskonna teemadel on valminud neli pecha kucha’t: (1) kodanikuühiskond ja kolmas sektor; (2) EKAK ja KODAR; (3) vabaühenduste eetikakoodeks ja hea kodaniku põhimõtted; (4) mida vabaühendused teevad.

Abimaterjalid katusorganisatsioonidele
Allpool on lisatud materjalide all e-dokumentaarium, mis on abiks katusorganisatsioonidele oma töö paremal planeerimisel.

  • Ühenduste eetilisus ja ausus. Kristina Mänd annab ülevaate põhimõistetest, mis seonduvad ühenduste legitiimsuse, vastutavuse ja avatusega. Materjal on lühike ja ülevaatlik. Lisaks on toodud rida häid tööriistu, mille abil oma organisatsiooni avatusega süvitsi tegelda.
  • Ühenduste juhtimise ja toimimise loogika. Kristina Mänd kirjeldab püramiidmudelit, mille abil saab oma organisatsioonis selgitada põhiolemust ja parendada igapäevast töökorraldust. Materjali on mõistlik kasutada koos samateemalise videoga (vt allpool).
  • Eestkosteaabits. Elina Kivinukk pakub kirjalikke juhiseid eestkoste (eestkõnelemise) valdkonnas.

Õppevideo “Ühenduste juhtimine ja toimimise loogika”

Vestlevad EMSLi nõukogu liige Kristina Mänd ja koolitusjuht Elina Kivinukk.

Lisaks saab lugeda “Abimaterjal katusorganisatsioonidele: Ühenduste juhtimise ja toimimise loogika” (vt allpool).

Õppevideo “Kuidas koostada head tegevusaruannet?”

EMSLi juhataja Urmo Kübar annab soovitusi haarava aastaaruande koostamiseks.

EMSLi enda näiteid aastaaruannetest näeb www.heakodanik.ee/aruanded.

Lisatud materjalid: