Vabakonna suvekool 2013: mis kasu must on?

2013. aasta vabakonna suvekool toimus 6.-7. septembril Läänemaal Roostal. Teemaks olid muutused, mida vabaühendused oma tegevusega enda sihtrühmas, kogukonnas või ühiskonnas loovad – kuidas selliseid muutuseid saavutada, märgata, mõõta ja neist teistelegi teada anda.

SUVEKOOLI PROGRAMM JA NÄIDATUD SLAIDID

SUVEKOOLI PILDID

KOKKUVÕTE TAGASISIDEKÜSITLUSEST

Kellele seda teemat vaja on?

Suurem osa vabaühendusi tahab oma tegevusega midagi paremaks muuta. Peaaegu alati jõuab ka kätte hetk, kus tuleb vastata küsimusele, mida siis täpsemalt on paremaks muudetud. Kui mitte varem, siis tuleb seda öelda rahastajatele, olgu siis aruannet või uut taotlust kirjutades. Veenev tegevusmudel ning head tulemused aitavad leida väärt liikmeid, vabatahtlikke, juhte, töötajaid, partnereid ja muid liitlasi-poolehoidjaid-abilisi (ning need omakorda saavutada veel paremaid tulemusi). Kõige vajalikum peaks see info muidugi olema organisatsioonile endale, omamaks kindlust, et oma elupäevi ei raisata tühja töö tegemisele.

Suvekoolis õpiti kuidas muutuste kavandamine ja jälgimine harjumuspäraseks ja kasulikuks igapäevategevuseks muuta.

 • oma tegevuste plaanimises – et tehtaks just neid asju ja just sel viisil, kus oma oskuste, teadmiste, huvide ja võimaluste juures ollakse kõige tulemuslikumad;
 • oma tulemuste mõõtmises – et oleks selge, kas ja kui palju on olukord tänu selle vabaühenduse tehtule paremaks muutunud;
 • ja selle teistele kommunikeerimises – et ka teised tehtust ja selle vajalikkusest aru saaks ning tahaks seda toetada.

Kes aitasid nõu ja jõuga?

Reedesel päeval olid grupijuhtidena osalejatele muutuse teooriaga töötamisel Maris Jõgeva (EMSL), Maris Ojamuru (Heateo SA), Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Aune Lillemets (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Alari Rammo (EMSL), Anna Laido (EMSL), Martin A. Noorkõiv (Domus Dorpatensis), Margo Loor (Väitlusselts), Urmo Kübar (EMSL), Anna Karolin (Heateo SA) ja Toomas Roolaid (Priitahtlik Mõttekoda AMFF).

Laupäeval pakkusid oma ekspertteadmisi:

 • Maiu Uus (Praxis) – Kust leida andmeid?
 • Mihkel Lauk (PwC Advisors) – Internetiturundus
 • Kristina Mänd (Poliitikauuringute Keskus Praxis/ EMSL) – Kuidas oma tegevusi paremini planeerida ja strateegiaid ellu viia
 • Agne Tamm (Heateo SA) – Kuidas rolle määrata ning inimesi suunata, et muutus tõhusam oleks
 • Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik) – Kuidas oma lugu jutustada?
 • Urmo Kübar (EMSL) – Meediaga suhtlemine
 • Margo Loor (Väitlusselts) – Kas mu jutt on loogiline?
 • Martin A. Noorkõiv (Domus Dorpatensis) –  Kuidas ehitada endale liikmete süsteem, mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide täitmisele
 • Hille Hinsberg (Praxis) – Kuidas siduda eesmärke ja mõju?
 • Aune Lillemets (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik) – Kuidas IT-lahendused muutuste teenistusse rakendada?
 • Toomas Roolaid (Priitahtlik Mõttekoda AMFF) – Pikaajalised plaanid vs. lühiajalised tegevused

Lisateave Martin Meiternilt (martin@ngo.ee), arveldamise osas Alari Rammolt (alari@ngo.ee).


Suvekooli toetas teagi mitmendat aastat juba Kodanikuühiskonna Sihtkapital.