Tõrjutud ja vähe kaasatud huvirühmade raport ja arutelud

Raporti koostamise alguses tegime 23. jaanuaril ajurünnaku valdkondlike ekspertide ja organisatsioonidega (osales 8 organisatsiooni), et koos kaardistada olulisemad vabaühenduste tegutsemiskeskkonna muutused ja trendid. Tõrjutud sihtrühmade teemalise raporti laiem teemaarutelu Kuidas jõuda tõrjutute ja vähe kaasatuteni ning mis kasu sellest on?” toimus 5. märtsil kell Euroopa Liidu Infokeskuses. Arutelul osales 32 huvilist 27 organisatsioonist.

Arutelu algatuseks rääkis Tatjana Lavrova (EMSL) venekeelsete ühenduste kaasamise ja teavitusega seotud võimalustest ja õppetundidest ning Tiia Sihver (ELIL) kogemusnõustamise kasutamisest liikumispuudega inimeste paremaks kaasamiseks ühiskonda. Seejärel andis Praxis ülevaate sellest, milliste trendidega tuleks vabaühendustel lähiaastatel arvestada sotsiaalselt tõrjutud huvirühmade kaasamisel ja osalemisel ühenduste tegevuses.

Siis arutasime laudkondades võimaluste üle, kuidas seni vähe kaasatud ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi ühenduste tegevuses osalema panna ja mis kasu ühendused sellest saavad. Iga osaleja sai oma organisatsiooni kogemusi jagada ja kogetu põhjal soovitusi jagada. Sõelusime välja mitmed olulisemad teemad ja ettepanekud, kuidas vabaühendused saaksid toimuvat oma töös parimal moel ära kasutada.

Tavapäraselt järgnes arutelule praktiline töötuba 19. märtsil  Praxises, kus tegelesime põhjalikumalt raporti tegutsemissoovitustega, et need võimalikult hästi kohandada vabaühenduste igapäevase toimimisega.

Arutelude tulemusena täiendatud raporti, praktilised tööriistad ühendustele ja teemaarutelude ettekanded ning kokkuvõtted leiad siitsamast alt.

Raporti tutvustust Andri Maimetsa (Avatud Eesti Fond) poolt vaata siit.

Failid: