Vabaühenduste koostöövormide raport ja arutelude kokkuvõtted

Seekordne raporti teemaarutelu „Kuidas aitab koostöö avaliku ja ärisektoriga vabaühendustel oma eesmärke saavutada ja probleeme vältida?“ toimus 29. jaanuaril Euroopa Liidu infokeskuses. Arutelul osales 36 inimest 30 organisatsioonist.

Arutelu algatuseks rääkis Maris Ojamuru (Heateo Sihtasutuse juht) sellest, kuidas on võimalik ärisektoriga koostööd tehes oma tegevust tõhusamaks muuta ja ehitada üles toimiv partnerlus. Maris andis ka vihjeid selle kohta, millised eeltingimused peaksid olema täidetud, et pikaajaline koostöö  ettevõtetega sujuks ja suhted oleksid usalduslikud. Hille Hinsberg ja Jane Matt Praxisest andsid ülevaate sellest, milliste trendidega tuleks vabaühendustel lähiaastatel äri- ja avaliku sektoriga koostööd tehes arvestada ja mida need trendid vabaühenduste töö planeerimises seisukohalt tähendavad. Seejärel arutati laudkondades võimaluste üle, mida erinevate koostöövormide kasutamine igale osalejale kaasa toob ja mis kasu ühendused sellest saavad.

Tavapäraselt järgnes arutelule praktiline töötuba 5. veebruaril Praxises, kus tegelesime põhjalikumalt raporti tegutsemissoovitustega, et need võimalikult hästi kohandada vabaühenduste igapäevase toimimisega. Töötoa tulemusena valmisid tööriistad kolmandale raportile.

Arutelude tulemusena täiendatud raporti tööversiooni koos tööriistadega leiad siitsamast alt.

Raporti tutvustust Maris Ojamuru (Heateo SA) poolt vaata siit.

Failid: