Tulevikujuhtide II lend

2021. aasta sügisel alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi teine lend. Tutvu osalejatega allpool

Heldi Ruiso

“Tahan näha haridust ja haritust, headust, koosloomist, soodsat, võrdsustatud ja avatud “lava”, kuhu jõuavad ka kõige väiksema küla inimeste mõtted ja ideed.”

Loe rohkem

Marii Väljataga

“Tahaksin näha hoolivat, võrdsemat ja mõistlikumat maailma. Ühiskonda, kus kõikide liikmete kaasatus oleks küsimustetagi olulisem kui niiöelda enamuse mugavus või olnud aegadest üle kanduv harjumuspära.

Loe rohkem

Juta Asuja

“Tahaksin näha, et ühiskonnas oleks rohkem julgust, otsustavust ja vastutuse võtmist. Liialt sageli püüame olla kõigile meele järgi ja otsida kompromisse, mis lõpuks ei rahulda kedagi, selle asemel, et teha julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid.”

Loe rohkem

Piret Pent-Miiling

“Ühiskonnas toimuvad muutused, eriolukorrad, ootamatused on justkui märk sellest, et me kõik peame oma eludes midagi muutma ja teatud põhimõtteid ümber hindama. Väärtused, mida ei saa käega katsuda, rahas või meetrites mõõta, on vaja tõsta esiplaanile.”

Loe rohkem

Kristi Rillo

“Inimestekeskne lähenemine on minu valik, kuna mulle on oluline inimeste heaolu, koos õppimine, arenemine ja proovimine panustada igapäevaselt sellesse, et tiimil silm säraks.”

Loe rohkem

Eliise Vainurm

“Ma tahan, et inimestel ei tekiks vastupanu muutustele, mis hõlmavad endas vägivallaga tegelemist ja võrdset kohtlemist. Ma tahan näha meie ühiskonnas avatust, julgust ja vabadust.”

Loe rohkem

Erika Tšerkašina

“Kõige enam tahaksin näha meie ühiskonnas rohkem empaatiat. Usun, et just sel hetkel, kui inimene hakkab hoolima mitte ainult iseendast ja oma perest, vaid ka maailmast ja selle elanikest, algab muutus paremuse suunas.”

Loe rohkem

Kerttu Küünarpuu

“Ma ei soovi kunagi kaotada lapsemeelset usku maailmamuutmisse ning püüan keskenduda võimalustele, mitte taktistustele.”

Loe rohkem

Kadri Väljaste

“Hindaksin seda, kui maailmas oleks rohkem empaatiat, hoolivust teiste elusolendite, sealhulgas inimeste, ja looduse suhtes. Vähem enesekesksust ja rohkem suure pildi tajumist.”

Loe rohkem

Anne Haller

“Tahaksin, et igasugust vägivalda oleks vähem ja et me oleksime lahkemad. Mitte ainult teiste inimeste vastu, vaid üldse kõige elusa ja iseenda vastu samuti. Et me oskaksime suhelda haiget tegemata, hoidvalt ja hoolivalt.”

Loe rohkem

Kaimai Kuldkepp

“Unistan kogukondlikust ühiskonnast, kus elu kulgeb aeglaselt ning inimeste ja ülejäänud looduse heaolu on esikohal.”

Loe rohkem

Maria Sakarias

“Juhi roll ei ole ise lahendusi välja mõelda, vaid loovus ja ideed tärkavad ainult paljude erinevate inimeste jagatud tarkuses.”

Loe rohkem