Kuidas juhatusest omal soovil lahkuda?

Vahel juhtub, et suhted on sassis ja sa tahad MTÜ juhatusest lahkuda, aga su avaldus jääb vastuseta ja äriregistrisse nimi ikka üles. Mida siis teha?

Seaduse järgi võib juhatuse liige igal ajal tagasi astuda sõltumata põhjusest. Selleks tuleb esitada avaldus end määranud organile, reeglina üldkoosolekule. Kui keegi aga midagi ette ei võta, on sul abiks näiteks mittetulundusühingute seaduse § 28 lõiked 31 ja 32, mille järgi on sinu tagasiastumise järel muutunud registrikanne ebaõigeks.

Järgmisena tuleb appi MTÜS § 82, mille järgi saab register teha kande ka ilma juhatuse esitatava avalduse ja üldkoosoleku protokollita. Selleks pead sa registriosakonnale tõendama, et oled tagasi astunud ja sellest end määranud organile teada andnud.

Eristada tuleb aga registrikannet ja sinu n-ö lepingut MTÜga, viimane on nimelt käsundusleping ja see tuleb sul eraldi üles öelda, isegi, kui leping pole kirjalik. Samuti ei vabane sa võimalikest kohustustest, mida seni juhatuse liikmeks olemine sulle kaasa tõi.