Kuidas liikmeid kaasame?

Oleme liikmetega kokku leppinud põhimõtetes, kuidas Vabaühenduste Liit oma liikmete huve esindab.

Mis teemadel Vabaühenduste Liit sõna võtab?

Vabaühenduste Liidu soov pole rääkida oma liikmete või teiste vabaühenduste eest, vaid toetada neid selles, et nad ise enda eest räägiksid. Vabaühenduste Liit võtab sõna küsimustes, mis puudutavad kodanikuühiskonda ja kolmandat sektorit tervikuna (nt kodanikuharidus, -aktiivsus ja -julgus, vabaühenduste kaasamine, rahastamine, statistika, teenuste üleandmine jms), meil ei ole aga pädevust võtta seisukohti valdkondlikes küsimustes (nt tervishoid, hoolekanne jms). Reageerimise vajaduse avaldatud seisukohtadele või sündmustele ühiskonnas otsustab Vabaühenduste Liidu kontor, pidades vajadusel nõu nõukogu ja liikmetega. Seisukoha kujundamisel lähtutakse kodanikuühiskonna põhiväärtustest, mis on toodud EKAKis ja eetikakoodeksis.

Vabaühenduste Liidu seisukohtade kujundamine ja õigusloomes osalemine

Vabaühenduste Liit osaleb poliitika kujundamises ja elluviimises, seda nii ise ettepanekuid tehes, õigusloomet kommenteerides kui ka pidevalt komisjonides ja töörühmades osaledes. Mida ja millal tehakse, sõltub nii enda kui ka valitsuse tegevuskavast ja sellest antakse kodanikuühiskonna nädalakirjas ülevaade töötajate tegemiste all ning tagantjärele kvartaliaruandes ja üldkoosolekul. Seisukohad kujundatakse nii töötajate teadmise põhjal, aga vajadusel ka liikmete ja vabaühendustega kas veebis või kohtumistel konsulteerides, et arvesse oleks võetud kõik olulised aspektid. Avalikud kirjalikud seisukohad avaldatakse kodulehel, komisjonides ja töörühmades toimuvast kirjutatakse Vabaühenduste Liidu uudistes kodulehel. Valdkondlike teemade puhul edastatakse arvamuse avaldamise või osalemise kutse mõnele pädevale liikmele või teisele vabaühendusele.

Vaata ka heakodanik.ee/vabauhenduste-liidu-seisukohad