Liikmemaks

Vabaühenduste Liidu liikmemaksu suurus on soovituslikult seotud liikmesorganisatsiooni sissetulekuga eelmisel aastal. Praegused liikmemaksumäärad kehtestas üldkoosolek 2012. aastal.

Sissetuleku all mõeldakse kogu raha, mis aasta jooksul organisatsioonile laekunud, olgu tegevus- või projektitoetustest, annetustest, liikmemaksudest, ettevõtlusest vms. Iga liige teavitab Vabaühenduste Liitu 30. aprilliks, millises summas ta liikmemaksu tasub:

Sissetulek mullu Soovituslik liikmemaks tänavu
Kuni 3000 eurot
Kuni 30 000 eurot
Kuni 65 000 eurot
Üle 65 000 euro
36,50 eurot
70 eurot
100 eurot
150 eurot

Kui liige ei ole 30. aprilliks Vabaühenduste Liitu soovitud liikmemaksu summast teavitanud, saadetakse talle arve summas, mis vastab eelmisel aastal teatatud sissetuleku vahemikule.

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 30. mai. Liikmel on õigus taotleda Vabaühenduste Liidu juhatuselt maksutähtaja pikendamist, summas allapoole miinimumpiiri soodustusi ei tehta. Kui liige ei ole tähtajaks liikmemaksu tasunud ega taotlenud tähtaja pikendamist, on Vabaühenduste Liidu nõukogul õigus liige välja arvata.

Ühekordne sisseastumismaks on 35 eurot, millele lisaks tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks. Kui organisatsioon saab Vabaühenduste Liidu liikmeks pärast 1. juulit, peab ta jooksva aasta liikmemaksust tasuma poole. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast Vabaühenduste Liidu esitatava arve tasumist.

Sisseastumismaks ega liikmemaks ei kuulu tagastamisele.