Vene- ja ingliskeelne teavitus

2009. aastal alustasime vene keeles seda, mida varsti 20 aastat eesti keeles pakkunud oleme. 2018 taastasime ka aktiivsema ingliskeelse teavituse.

Eestis elab kümneid ja kümneid eri keeli rääkivaid inimesi, kellest vene on peamine ja üha enam lisandub ka ingliskeelseid inimesi. Kõik nad on võrdväärsed ühiskonnaliikmed, kes tahavad ise kaasa lüüa ja keda vabaühendused enda juurde kutsuda. Eelkõige tegelemegi vene ja inglise keeles selleks vajaliku info tõlkimise ja edastamisega.

Tööd toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Integratsiooni Sihtasutus, samuti Siseministeerium.

Vaata Hea Kodaniku venekeelset ja ingliskeelset lehte. Enda uudiseid neis levitamiseks võib saata aadressil marina@heakodanik.ee.