Aasta tegijad 2018

Aasta vabaühendus: Lootuse küla

Lootuse küla eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja omadega pahuksisse sattunud meeste ja naiste abistamine ühiskonda naasmisel. Osaks põhjalikust rehabilitatsiooniprogrammist on tööteraapia ja küla juures sotsiaalse ettevõttena tegutsev puidutööstus, mille tulust suudetakse katta viiendik programmi kuludest. Lootuse Küla vääribki esiletõstmist nende kahe aspekti eduka ühendamisega: tõhus tegelemine ühiskonna valupunktidega ning selle osaliselt ise finantseerimine.

Aasta vabaühendust tunnustab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 5000-eurose stipendiumiga.

Aasta missiooniinimene: Kristi Peegel

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing ja üks selle eestvedajaid, Kristi Peegel, on aastaid võidelnud selle nimel, et esimest tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele oleks tagatud vajalikud ravi- ja abivahendid, ning pakkunud patsientidele ja nende peredele teadmisi, nõustamist ja tuge, et ravimatule haigusele vaatamata täisväärtuslikku elu elada.

Aasta tegu: Mõjufondi ja Haridusfondi loomine

Suured muutused leiavad ühiskonnas aset üksnes koostöös. Vähem kui aastase vahega asutati Heateo Sihtasutuse ja enam kui kolmekümne ettevõtja koostöös poole miljoni eurose mahuga Mõjufond ning miljoni eurone Haridusfond. Esimese eesmärk on panustada mõjusatesse Eesti ühiskonna probleeme lahendavatesse algatustesse, Taavet Hinrikuse ja Martin Villigi algatatud Haridusfondi eesmärk on Eesti haridussüsteemi uuele tasemele viimine.

Aasta innustaja: Changemakers Academy

Changemakers Academy on kolmandat aastat toimuv ja Eestis ainus 8.-12. klassi noortele ja sotsiaalsele ettevõtlusele suunatud programm, mille keskmes pole üksnes esimeste sammude tegemine ettevõtluses, vaid ka ühiskondlikult kasulik tegevus. Nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad noored toimetavad mentorite juhendamisel kahe kuu jooksul tiimidena, et aidata sotsiaalsetel ettevõtetel oma ühiskondlikku mõju suurendada. Programmi mõju hinnatakse põhjalikult ja näiteks lõid mullu 14-19 aastased noored rahas mõõdetavat väärtust sotsiaalsetele ettevõtetele ligi 90 000 euro eest.

Aasta algatus: Kust sa tead? ja Faktikontroll

Valeuudised ja populism on jõudnud meie igapäeva nii kõnes kui ka elus. Eriti saabuvate valimiste lähenedes on oluline väärtustada teadmisi, analüüsi ja argumentatsiooni. Kust sa tead? on Eestis algatanud Eesti Teadusagentuur, et tuua ühiskondlikku arutelusse kõige kvaliteetsemat teadmist, mida on võimalik ühiskonnas toimuva kohta leida. Faktikontroll on juba pikemalt tegutsenud Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös sündinud algatus, mis uurib samuti, kuivõrd põhjendatud on poliitikute väited. Innustagu nad mõlemad meid olema kriitilisemad kõigi sõnumite, allikate ja kanalite suhtes.

Aasta avaliku võimu esindaja: Jaanus Saat

Jaanus Saat on haldusreformi käigus neljast omavalitsusest loodud Lääne-Harju vallavanem. Kuigi reform tõi kohalikul tasandil kaasa üksjagu erimeelsusi, kuna liideti väga erineva võimekuse ja mõtteviisiga omavalitsusi, siis Jaanus Saati on nimetatud tasakaalukaks, toetavaks, kaasavaks ja lahendusi otsivaks ühendavaks lüliks. Muuhulgas on käinud Lääne-Harjus pea iga kuu koos nn kogukondade komisjon, kus ühe laua taga olid nii aktiivsed elanikud kui ka vallavalitsus ja ametnikud.