Aktiivsete Kodanike Fond

Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF), mis toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 3,3 miljoni euroga. Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga.

Aktiivsete Kodanike Fondil on Eesti vabakonnale teisigi häid uudiseid: kodanikuühiskonda toetatakse täiendavalt veel veidi enam kui 2 miljoni euroga. Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini vahelise Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandumite muudatused, millega suunatakse kokku 2 063 000 eurot reservivahendeid just ACF-ile. See lisandub neile ligi 4 miljonile eurole, mida aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda.

See omakorda tähendab, et lisaks algselt plaanitud viiele taotlusvoorule on võimalik ACF-i raames korraldada veel kaks vooru. Järgmise avatud konkursi kuulutab Avatud Eesti Fond välja hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. ACF-i toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kandideeri jooksvalt: EMP toetuse Aktiivsete Kodanike Fondi kahepoolsete suhete edendamise taotlusvoor.

Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Keskmise suuruse ja suurprojektide toetusesaajate kohta leiad info siit ja väikeprojektide kohta siit. Kokku on toetuse saanud juba 103 projekti.

Tegevustoetuse on saanud 5 projekti.

Vabaühendute Liidu roll on olla konsultandiks ja leida vajadusel eksperdid alljärgnevatel teemadel – mõju hindamine, liitlaste ja vabatahtlike leidmine ning kaasamine, huvikaitse, võrgustike loomine ning nendes osalemine, annetuste kogumine ja teiste projekti ettevalmistamisel või rakendamisel ettetulevatel teemadel.

Taotlejatele on abiks veebiseminarid, mille leiad siit.

Tutvu ka digitöötubade materjalidega, mille leiad siit.

Küsimused ja lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko (tehnilised küsimused)
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
tel: 5556 3398
e-post: ksenia@oef.org.ee

Inna Laanmets (konsulteerimine)
Vabaühenduste Liit
tel: 501 1482
e-post: inna@heakodanik.ee