Konverents 2001

 

Teine Eesti kodanikeühenduste konverents ja mess “HEA VALITSEMINE” toimus 5.-6. november 2001. a. Tallinnas, Sakala Keskuses.

 

Siin klõpsides avaneb Konverentsi programm

 

Siin Kokkuvõtted

 

Ning siin Esinejad 2001

 

 

Konverentsi teemaks oli nägemused ja nende suunas muutuste elluviimise võimalused. Konverentsi raames toimunute esinemiste, väitluste, töögruppide käigus süveneti ühiskonna visiooni nii Eesti kui globaalsel tasandil, vaadati lähemalt Eesti kolmanda sektori hetkeolukorda ning kuulati ja jagati häid näiteid Eesti organisatsioonide edust. Teisel päeval tutvuti lähemalt juba töötavate mehhanismidega ning diskuteeriti debatis kolme sektori koostöö vajalikkuse ja võimalikkuse teemal. Meil on kõigil oma nägemus Eesti riigi, oma kodukoha, seltsi, ühingu või liidu tulevikust. Samas jätab kiire elu vähe võimalusi ja aega analüüsiks, õppimiseks ja tulevikku vaatamiseks ning arutlusteks selle üle, millised on meie arenguperspektiivid ja roll kodanikeühiskonna edendamiseks ja muutuste elluviimiseks.

Olenemata organisatsioonide suurusest ja rahalistest ressurssidest, on ühendused muutunud arvestavaks jõuks kogu ühiskonda puudutavate plaanide tegemisel ja elluviimisel. Võrreldes teiste oma piirkonna riikidega on meie ühenduste suutlikkus ja mõju tugevamad kui mujal, inimesed haritumad ja seadusandlus soodsam. Konverents lükkas ümber ka riigiametnike ja poliitikute seas valitseva müüdi, et ühendused on ainult oma huvides ja ainult inimeste vabast tahtest tegutsevad kogumid, keda ei ole vaja tõsiselt võtta ja kellele ei ole tarvis rahalist toetust eraldada. Sellise muutuse elluviimine on mitme aasta töö vili, mida konverents edukalt tõestas.

Täname kõiki organisatsioone ja inimesi, kes andsid oma panuse teise Eesti kodanikeühenduste konverentsi ja messi “HEA VALITSEMINE” edukale toimumisele. Loodame, et leidsite konverentsi raames endale uusi koostööpartnerid, uusi ideid ja õppisite teiste organisatsioonide kogemustest.

Kõike ilusat ja jällenägemiseni järgmisel konverentsil!