Millal võib volikogu/nõukogu valida MTÜ juhatuse liikmeid?

2009. aastal muutunud seadus tekitab siiani segadust, eriti neis MTÜdes, kel oli seni nõukogu või volinike koosolek.

Enim arusaamatust on Mittetulundusühingute seaduse paragrahvist 19, mille teine lõige ütleb, milliseid üldkoosoleku pädevusi ei tohi põhikirjaga anda juhatuse või muu organi pädevusse, ja sinna kuuluvad ka juhatuse liikmete valimine, nagu ka põhikirja muutmine.

Kõige olulisem on siin mõista, et seaduse mõttes ei ole volinike koosolek muu organ. Muuks organiks peetakse seaduses … noh, kõiki muid, mille keerulisema struktuuriga MTÜ võib olla välja mõelnud, aga liikmete poolt ja seast valitud volinike koosolekule võib täiesti kindlalt anda voli valida ka juhatuse liikmeid.

Neil MTÜdel, kel enne valis juhatust nõukogu, tuli 2009. aastal oma põhikiri ümber teha nii, et nõukogu oleks seal sätestatud seaduse mõistes volinike koosolekuna. Vastasel juhul tuleb lähtuda seadusest ja juhatust peab edaspidi valima üldkoosolek, kui ka põhikirja jääb mingil põhjusel teisiti.