Kevadkool 2013

Vabaühenduste liidu EMSL, poliitikauuringute keskuse Praxis ja Riigikantselei koostöös toimunud kaasamise kevadkool 4. juunil Tallinnas keskendus seekord kaasamise viimastele etappidele: kuidas jõuda eri osapooltega arvestades otsusele, anda tagasisidet ja hinnata kaasamise edukust.

Mida hakata kaasajana peale olukorras, kus üks osaleja tahab üht, teine teist ja kolmas-neljas veel mingeid muid lahendusi? Kuidas anda osalejatele tagasisidet, et nende soovitud lahendused ei leidnud arutelu käigus toetust? Millal saab lugeda kaasamist õnnestunuks?

Neile ja teistele küsimustele otsisime vastust nii kogenud ettekandjaid kuulates kui ka praktilisi ülesandeid lahendades 5. kaasamise kevadkoolis, mis tänavu toimus 4. juunil Tallinnas, Kaval-Antsu talus (Toompuiestee 23). Osalemine oli tasuta.

Koolitus oli eelkõige mõeldud kogemustega ja õpihuvilistele kaasajatele ministeeriumites ja Riigikogus, kuid osales ka kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajaid.

AJAKAVA (ettekande pealkirjale vajutades saab näda slaidiesitlust)

10.30 – Kogunemine

11.00 – Sissejuhatus

11.20 – I OSA: konfliktide ennetamine ja lahendamine otsuste tegemisel

On päris selge, et näiteks jahimeestel ja loomakaitsjatel, alkoholitootjatel ja karskusaktivistidel, tööandjatel ja ametiühingutel jne, jne võivad olla sageli risti vastukäivad ootused otsustele, mida ministeerium või Riigikogu langetab. Enne otsuse tegemist on oluline teada saada võimalikult palju erinevaid vaatenurki, kuidas aga tulla toime erinevate ootustega tulemustele, ennetada või siis lahendada osapoolte konflikte ning langetada võimalikult häid otsuseid?

Ettekande ja ülesannetega tuleb appi IIVI LUUK Eesti Lepitajate Ühingust.

13.15 – Lõuna

14.00 – II OSA: tagasiside andmine osalenutele

“Info ei liigu!” kurdavad osalejad. “Meie ettepanekud kaovad kui musta auku!”. Puudulik tagasiside, eriti siis, kui osaleja ettepanekud ei leidnud toetust, on üks peamisi probleeme, mis pärsib edasist osalemisindu või paneb otsima teisi teid oma soovide läbisurumiseks. Kuidas osalejatega suhelda kaasamisprotsessi kestel ja lõpus?

Soovitusi jagavad ja rühmatööd viivad läbi HILLE HINSBERG Praxisest ja URMO KÜBAR EMSL-ist.

15.10 – Kohvipaus

15.30 – III OSA: kaasamise hindamine

Iga töö lõpus on mõistlik esiteks endale selgeks saada ja ka teistele teatada, kuidas läks. Mis aga näitab kaasamise edukust? Osalejate arv? Tehtud ettepanekute hulk? Osalenute rahulolu? Kuidas tulla toime olukorras, kus kõik oluline pole mõõdetav ja kõik mõõdetav pole jällegi oluline?

Spetsiaalselt kevadkooliks koostatud videoettekande peab EDWARD ANDERSSON Suurbritannia organisatsioonist Involve, järgneb arutelu ja kogemustest rääkimine.

16.30 – Kokkuvõte ja kojuminek.