Tulevikujuhtide arenguprogramm

Vabaühenduste Liit korraldas perioodil 2019–2023 vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi, et tuua vabakonda uusi inspireerivaid eestvedajaid, kellega koos Eesti ühiskonna arengut toetada.

Arenguprogrammi lõpetas 23 osalejat, kellel on huvi ja soov võtta tulevikus vastutus ümbritseva keskkonna eest ning osaleda vabaühenduse juhina võimekate organisatsioonide ülesehitamisel. Eelistasime kandidaate, kes ei juhtinud arenguprogrammi alustades vabaühendust ega olnud seda varem teinud.

Tänaseks on mitmed neist asunud vedama oma vabaühendust, võtnud vastutuse tegutsemiseks organisatsiooi juhatuses ja aktiivselt panustamas vabakonda.

Kui otsid oma organisatsiooni vedajaid, siis tutvu osalejatega I lennust ja II lennust.

Mida arenguprogrammis tehti, saad lugeda siit.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.