Aasta tegijad 2014

Kodanikuühiskonna 2014. aasta tegijate tunnustamiseks esitasite kandidaate 77. Kõik nad väärivad tugevat käepigistust, tänu ja tunnustust. 

Kodanikuühiskonna 2014. aasta tegijad on:

Aasta vabaühendus: Lasnaidee. Lasnaidee on kõigi nende Lasnamäe inimeste, vabaühenduste, korteriühistute, ettevõtete võrgustik, kellele Lasnamäe korda läheb. Organisatsiooniks on võrgustik alles kasvamas, kuid juba aidanud kaasa sellele, et pigem passiivsena tuntud Lasnamäel on suurenenud koostöövalmidus ning murtud stereotüüpegi. Võrgustikku koondunud lasnamäelaste ühiseks sooviks on kasutada oma inimeste aktiivsust oma kodukoha heaks: parandada elukeskkonda, julgustada erineva emakeelega inimesi koostööle ja ühise eesmärgi saavutamisele. Eelmisel aastal korraldatud algatustest on tuntumad LasnaPiknik ja LasnaVärvid. Kodanikuühiskonna Shtkapital kiidab aasta vabaühendust 5000 euroga.

Aasta missiooniinimene on Riina Raudne. Alkoholi mõistlikule tarvitamisele õhutaja ja alkoteadlikkuse tõstja, Terve-Eesti SA asutaja ja juhataja. Riina Raudne seisab mitte tingimusteta karskuse, vaid sõltumatu alkoholitarbimise eest, kus alkoholi tarbiv inimene on sõltumatu alkoholist, harjumusest ja teiste survest ning teeb oma teadliku otsuse juua või mitte juua ise. Samal ajal inimeste teadlikkuse tõstmisega teadvustab Raudne alkoholitootjate võimekust näiteks reklaamimisel ning võitleb ka sellega – tervema Eesti nimel.

Aasta avaliku võimu esindaja: vallavanemad, kes peavad tähtsaks tarka ja kaasatud kogukonda.

Rõuge vallavanemaTiit Tootsi jaoks on olulised avatus, igaühe kaasamine, erinevate mõtetega arvestamine, kuulamine, elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste tegevuse väärtustamine. Rõuge valla elanikud ütlevad, et tänu temale on vallast  saanud piirkond, kus inimestele meeldib elada. Kaasamisest on saanud iga vallavalitsuse ametniku peamine töömeetod, külasid juhivad külavanemad, noorte arvamust küsitakse noortevolikogult. Tiit delegeerib teenuseid, selgitab välja kogukonna huvid ja vajadused ning seisab nende eest.

Saue vallavanem Andres Laisk on silma paistnud nii kogukonda hoidvate sõnavõttude kui tegudega ja üldse kodanikuühiskonda toetava omavalitsusjuhina. "Mina olen siiralt seda usku, et tugev omavalitsus, toetades tugevate kogukondade olemasolu, saab võimu detsentraliseerimise ja kaasamise viia uuele tesemele. Siis ei ole vaja karta, et suuremas omavalitsuses inimesest kaugenetakse.” Ta märkab ja ütleb, ta toetab ja julgustab, ütlevad seltsid Saue vallas. 

Aasta tegu: kampaania "Ukraina heaks"

Kampaania “Ukraina heaks” tõi kokku mitu vabaühendust, kes moel või teisel aitavad vahendada Eesti inimeste abi Ukrainasse. Eesti Pagulasabi, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus ja MTÜ Mondo korraldavad oma annetus- ja teavituskampaaniaid koos, aga näitavad kampaania veebilehel ka võimalusi teiste organisatsioonide kaudu Ukraina ja selle riigi inimeste heaks head teha. Algatus on aidanud tuua keerulised arengukoostöö teemad eestlasteni, aga olnud eeskujuks ka selles, kuidas koguda annetusi ühese ja selge eesmärgiga ning kogutud raha kasutamisest avalikult ja läbipaistvalt aru anda. Tulemuseks on koostöö, kus ausad kampaaniad ei konkureeri, vaid pigem toetavad üksteist.

Aasta ettevõte: Telliskivi loomelinnak

Telliskivi loomelinnak ei ole lihtsalt kontori- ja muude pindade ühisnimetaja. Telliskivi Maja OÜ on hooliv peremees, kes kasutab oma asukate aju- ja muud potentsiaali linnaku arendamisel, luues sellega sotsiaalset ruumi ja kogukonnatunnet.

Aasta hääl:puudega inimese hääl

Tänaseks teab iga eestlane, et puudega inimesed on olemas ja nad tahavad töötada, liikuda ja rõõmustada just nagu terved. 2014. aasta oli puudega inimeste osaluses ja nähtavuses märgilise tähendusega. 

Aasta pioneer: Pardiralli(korraldas Eesti vähihaigete laste vanemate liit) andis annetuste kogumise kampaaniatele hoopis uue värvi ning näitas, et annetusi saab koguda loovalt, kaasavalt ja rõõmuga, isegi kui põhjus on kurvavõitu. Lõbusa kummipardiralliga koguti vähihaigete laste ja nende vanemate tugiteenusteks üle 70 000 euro.

Tegijad meedias:

Kodanikuühiskonna tublimad tegijad said kätte auhinnad (Aktuaalne Kaamera) 

Kodanikuühiskonna aasta tegija: kodanike märkamine on meeskonnatöö (Lõunaleht)