Valimiste valvurid

Alates 2009. aastast on Vabaühenduste Liit kõigil valimistel kutsunud esinduskogudesse pürgijaid järgima head valimistava, et kampaaniad oleksid sisukad ja eetilised ning aitaksid valijal teha tarka otsust. Koos valimistava vabatahtlike valvuritega jälgib ja kommenteerib Vabaühenduste Liit valimistavast kinnipidamist.

2023. aasta riigikogu valimise kampaania ajal valvasid hea valimistava järgimist Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, Anna-Kaisa Oidermaa, Tõnis Saarts, Meelis Oidsalu, Steven-Hristo Evestus, Kaarel Taimla ja Siim EspenbergKõik hea valimistava valvurid osalesid vabatahtlikena.

Valimiste valvurite hääl kõlab valvurite Facebooki-kodus, samuti Hea Kodaniku infokanalites.

Kõik on oodatud teada andma oma tähelepanekutest seoses hea valimistavaga. Kui märkad selle rikkumist või silmatorkavalt head järgimist, kirjuta meile valimistava@heakodanik.ee, kirjelda toimunut ja selle seost hea tavaga. Meie võimuses ei pruugi olla kedagi selle eest karistada või hea tava rikkumist lõpetada, küll aga teavitada avalikkust nendest näidetest, arutleda nende üle ja anda omapoolseid hinnanguid. Usume, et kui valijad erakondadele selgelt märku annavad, et nad hea tava rikkumisi ei tolereeri, on see ka kindlaim viis sisukamate ja eetilisemate valimisaruteludeni.

NB! Olge kursis ka e-Riigi Akadeemia eestvedamisel sündinud ausa e-hääletamise põhimõtetega!

Valimiste valvurite tegevusi rahastas 2019. aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, 2023. aastal British Council Estonia.

AJAKIRJANIKELE, ERAKONDADELE JA KANDIDAATIDELE

Hea valimistava teemat kajastades olete teretulnud selle juures kasutama hea valimistava logo, mille saab alla laadida siitsamast. Ka kandidaadid, kes on hea valimistavaga kursis ja järgivad seda oma kampaanias, on teretulnud sellest märku andma oma valimismaterjalidele hea valimistava logo lisades.

heavalimistava110x110.png
heavalimistava60x60.png
Hea valimistava märgi rakendused

AJALOOST

Esimese ettepaneku erakondadele hea valimistava kokkuleppimiseks tegime 2009. aasta märtsis. Aprillis 2009 toimusid kohtumised kõigi erakondadega, kus tulevase tava teksti läbi arutati, erakondadele alla kirjutamiseks esitati see 22. aprillil. Mai alguses kirjutasid sellele alla roheliste, sotsiaaldemokraatide, IRLi, Rahvaliidu ja Reformierakonna peasekretärid, ka Keskerakond teatas, et põhimõtteliselt toetab heas tavas sisalduvat, kuigi alla ei kirjutanud.

2009. aasta kohalikeks valimisteks täiendasime tava teksti nii, et see käiks kõiki kandideerijate, mitte üksnes erakondade nimekirjade kohta.

Veel varem, 2008. aasta novembris tegime Riigikogule ettepaneku valimiskulutustele ülempiiri seadmiseks.

2017. aastal ajakohastasime valimistava, lisades muuhulgas viited valmiskampaaniate läbiviimisele koolides ning valeinformatsiooni esitamisele. Omapoolse toetuse andsid muudatustele kõik parlamendierakonnad peale Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna.