Rahvusvaheline tegevus

Vabaühenduste Liit on pea algusaastatest saati olnud tihedates sidemetes olulisemate kolmanda sektori organisatsioonidega üle maailma. Oleme õppinud ja ise õpetanud.
Alates 2000. aastast on Vabaühenduste Liit ülemaailmse kodanikuühiskonna ühenduse CIVICUS võrgustiku liige. Aitame ka koostada igakuiset Civicus monitori.

Lisaks tööle, mida teeme kodanikuühiskonna arengu toetamiseks Eestis, aitame nõu ja kogemustega ka teiste riikide kodanikuühiskonna organisatsioone ja rahvusvahelisi ühendusi. Näiteks:

  • 2016. aastal alustasime koostööprojekti Ukraina vabakonna ressursikeskusega GURT, et Eesti kogemustest lähtuvalt toetada nende ambitsiooni kujundada enam kui 20 000 liikmega infovõrgustik ümber kodanikuühiskonna eest kõnelevaks esindusorganisatsiooniks. Hetkel on meil käimas koostööprojekt “Tõhusa liikmelisusel põhineva kodanikuühiskonna organisatsiooni loomine Ukrainas II”.
  • Kogemusi vabaühenduste riigieelarvest rahastamise korrastamisest, koostööst avaliku võimuga, kohaliku tasandi tööst, oleme jaganud Ukrainas, Bulgaarias, Rumeenias.
  • Eestis oleme võõrustanud viimastel aastatel külalisi Albaaniast, Serbiast, Jordaaniast, Bulgaariast, Türgist ja mujaltki.

Vabaühenduste Liidu rahvusvahelist tööd on teiste seas toetanud Siseministeerium ning Välisministeerium arengukoostöö projektikonkursside raames.