Konverents 2005

 

24. – 25. novembril 2005 toimus IV Eesti kodanikuühiskonna konverents „Väike riik, suur ühiskond” Tallinnas Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses.

Konverentsi programm koos ettekannetega

Pilte konverentsist

Konverentside taust

Teemalinke esinejatest

Konverentsil ja starteritel osalenute nimekiri

 Programme and general information in English (doc)Konverentsi teemad ka EMSLi uues infolehes:www.ngo.ee/8532 (pdf-fail).Läbivateks teemadeks olid eestkoste, kaasamine ja poliitikate kujundamine. Osalejaid oli ligikaudu 270, esindades nii kolmandat ja avalikku sektorit, ajakirjanikke kui ettevõtjate ühendusi.

 

Konverentsi toetajad: EV Siseministeerium, Avatud Eesti Fond, Briti saatkond Eestis, Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Eesti Televisioon, UNESCO osalusprogramm,

Roheline Värav/Eestimaa Looduse Fond jt.

Konverentsi avaettekande pidas Eri Klas, kõneldes dirigendi rollist juhina ja tuues võrdlusi kodanikuühiskonnaga: kas ja kuidas on võimalik kodanikuühiskonda dirigeerida? Silla praeguse ja eelmise konverentsi vahel lõi Tarmu Tammerk, eelmise konverentsi vaatleja. Tarmu Tammerkiga koos arutasid kodanikuühiskonna arengute üle Mall Hellam, Jaan Õunapuu, Ilmar Raag ja Tarmo Kriis. Eesti arenguid käsitlesid Kristina Mänd ja David Vseviov, peegeldades protsesse ajaloolisest perspektiivist.

Üheks peaesinejaks oli Salil Shetty, ÜRO Aastatuhande eesmärkide saavutamise kampaania (Millennium Campaign) juht. Ta tõi erinevaid näiteid üle maailma kampaania elluviimisest, ettekande lõpetas videotervitus ÜRO peasekretärilt Kofi Annanilt.

Konverentsi teine päev pakkus töögruppe kaheksal aktuaalsel teemal kodanikuühiskonnas: liikmete ja kodanike kaasamine, ühenduste rahastamispõhimõtted, keskkond ja säästev juhtimine, eestkoste kohalikul tasandil, eetika, sotsiaalne ettevõtlus, kodanikuharidus ja sotsiaalne kapital maa- ning linnapiirkondades. Kaasamise häid tavasid esitles oma ettekandes Andrus Ansip. Nagu kodanikuühiskonna konverentsidel tavaks, jälgisid konverentsi vaatlejad. Ürituse lõpus raporteerisid Ivi Proos ja Aivar Roop peamistest tulemustest.

Enne konverentsi ametlikku algust leidsid aset kolm lühiseminari ehk starterit Eesti avalikule sektorile, ettevõtjatele ja ajakirjanikele, et kaasata neid enam kodanikuühenduste küsimuste lahendamisse ning selgitada, mida on ühendustel vastavatele sihtgruppidele pakkuda.

Meelelahutusena pakuti kohvipauside ajal konverentsi osalejatele slaidiprogramme, esimese päeva õhtul toimus vastuvõtt-õhtusöök, kus pakuti filmivalikut Kinobussilt. Teine päev algas keskkonnateemalise töögrupiga Eesti Roheliselt Liikumiselt, viimase kohvipausi ajal astus üles tudengite tantsuteater Tee Kuubis kaasaegse tantsu etendusega „Mängu-Uni”. Konverentsi korraldamisel lähtuti keskkonnasõbralikest põhimõtetest.

Suur tänu kõigile konverentsi osalejatele, esinejatele, toetajatele, Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuse meeskonnale, kaasamõtlejatele ja vabatahtlikele!