2005

Märksõna: avalik või valdkondlik poliitika ja eestkoste. (Altpoolt leiate lisaks võitjate tutvustustele ka tänuürituse ettekanded ja fotogalerii).

Ene Hion

Aasta mittetulundusühing – Kirilill

Aukirja vastu võtnud punapäine Lea Pilme ei näe kuidagi välja, nagu ta veaks korraga kolme asutust – Rakvere Lille kooli, päevakeskust Päevalill ja Rakvere lastekodu. Aga Puuetega laste ja noorte toetajate ühenduse Kirilill juhatajana on just tema korraldada 40 töötajaga meeskond ja ligi 70 erivajadustega Rakvere noore ja vana elu.

Kirilill on korraga tegev mitmes rollis sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, tehes tihedat koostööd riigi ja omavalitsusega, esindades positiivset näidet avalike teenuste delegeerimisest kodanikuühendustele. Tänu Lea Pilme kodanikualgatusele, organiseerimisvõimele ja missioonitundele on kujunenud hariduslike erivajadustega lastele väga hea õpikeskkond ja paremad ajad on saabunud ka Rakvere Lastekodus, seisis kandidaadi esituskirjas.

Aasta sihtasutus – Heateo SA

Heategevusliku mõtteviisi arendajana ja sotsiaalse ettevõtluse tutvustajana on kolm aastat tegutsenud Heateo Sihtasutus ilmselt Eesti ainus omalaadne ja nõudis juba ammu tunnustamist. Heateo SA tegevused pakuvad inimestele andmiserõõmu, luues lihtsamaid võimalusi vabatahtlikuna töötada, materiaalse toetusega aidata ja muid heategusid sooritada. Käivitatud on portaal www.heategu.ee, mis vahendab vabatahtliku töö ja annetamise võimalusi.

Üle aasta on töötanud äri- ja mittetulundussektori juhte ühendav projekt Pinginaabrid ning puudustkannatavatele lastele suunatud projekt ”Igale söögikohale oma laps”. Koostöös Eestimaa Looduse Fondi ja Caritasega asutatud Taaskasutuskeskus annab olulise panuse keskkonnateadlikkuse kasvule. 2005. aasta sügisel korraldas Heateo Sihtasutus koostöös Eesti Päevalehe ja Avatud Eesti Fondiga sotsiaalse ettevõtja konkursi, millega on alustatud samuti äärmiselt olulise muutusega Eesti ühiskonnas.

Aasta missiooniinimene – Ene Hion (pildil)

Tänuüritusel kõige kõvema aplausi ja suurema lillesülemi ära teeninud Ene Hionit teavad kõik, nagu juhatas käesurumise sisse EMSLi nõukogu liige Reet Valing. Eesti Naiste Koostöökett sõnastas Hionit kandidaadiks esitades tema elutööks ja missiooniks „Kodanikuks olemise julgustamine”. Legendaarse raadiohäälena on Ene Hion julgustanud alati inimesi oma arvamust välja ütlema, teisiti mõtlema. Viimastel aastatel on Hion keskendunud naiste julgustamisele, kutsunud neid otsuseid tegema ja aitama kaasa tasakaalustatud ühiskonna kujunemisele.

MTÜ Kodanikukoolituse ühe juhina on Ene Hionil ka omanimeline stipendium, kingitus Soome kolleegidelt. Igal aastal annab Hion stipendiumi enda valitud isikule või organisatsioonile, kes on Eestis kõige rohkem panustanud naiste osalemisele ühiskonnaelus.

Aasta kaasav ametnik – Elo Tuppits

Et seekordse aasta kaasaja valik langes riigiametnikule, on omamoodi pretsedenditu. Kuigi Elo Tuppitsal on suhteliselt mittemidagiütlev ametinimi – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) väliskoostööprojektide talituse juhataja – kehastab ta üht vähestest positiivsetest näidetest pühendunud kaasajana. Tuppits juhtis nimelt edukat projekti “Koostöö tugevdamine Eesti avaliku sektori ja ettevõtjaid esindavate organisatsioonide vahel”, mille tulemusena rakendati avalikus sektoris praktikasse kodanikuühiskonnas testitud kaasamismudel.

MKM oli esimene ja seni ainus ministeerium Eestis, kes töötas välja iseendale kaasamise põhimõtted ning igaühel on võimalus saada e-posti teel teateid konsultatsioonidest ning viimastest muudatustest õigusaktides, et hoida kõiki huvigruppe kursis neid puudutavate arengutega. Vaata lähemalt http://www.mkm.ee/kaasamine.

Aasta tegu – eurofondide võrgustik

EMSLi nõukogu otsustas aasta tegijate sekka lisada tänavu aasta teo, esimese tunnustuse sai vabaühenduste koostöövõrgustik www.eurofondid.org.ee – Eesti Rohelise Liikumise eestveetav infoportaal vabaühenduste väravaks eurofondide maailma.

Võrgustiku eesmärgiks pole aidata rahaküsijaid, vaid suurendada euroabi kavandamise, kasutamise ja tulemuslikkuse hindamise läbipaistvust, samamoodi kodanikuühenduste kaasatust ja avalikkuse aktiivset osalust. Valikul märgiti ära Eesti kodanikuühenduste huvide eest seismine Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna raha (NGO Fond) ning Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise jälgimisel.

Seekordne tänuüritus toimus taas Riigikogu Valges saalis 21. veebruaril 2006 koos Riigikogu esimehe Ene Ergma ja regionaalministri Jaan Õunapuuga.

ETTEKANDED:
TÜ Eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi ettekanne.