Strateegilise filantroopia fondi asutamine Eestis

2014. aasta suvest valmistame ette strateegilise filantroopia fondi asutamist Eestis eesmärgiga toetada vabaühendusi nende ühiskondliku mõju suurendamisel. Teeme seda koostöös Heateo Sihtasutuse ja mitmete heade abilistega ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel.

Tavapärasest heategevusest ning projektitoetusi eraldavatest fondidest erineb strateegiline filantroopia (venture philantrophy) mitmes aspektis. Neist kõige olulisem on pikaajaline ja tihe koostöö fondi ning toetuse kasutaja vahel, mis saab alguse juba plaanide ühisest väljatöötamisest ning jätkub selle elluviimisel ja tulemuste hindamisel. Lisaks rahalisele toetusele tähendab strateegiline filantroopia seega ka nõuandeid, abi partnerite leidmisel, otsuste tegemisel jms, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks. Kui tavalised projektitoetused ja annetused on mõeldud enamasti mõne konkreetse ja pigem lühiajalise tegevuse läbiviimiseks (näiteks ürituse korraldamine või millegi vajaliku soetamine), siis strateegilise filantroopia pakutav toetus on mitmekülgne ja keskendub mõne vajaliku pikaajalise muutuse saavutamisele, probleemi lahendamisele ühiskonnas.

Läbimõeldud ja pikaajalist abi oma töö ühiskondliku mõju suurendamisel on Eesti vabaühendustele aastaid pakkunud Heateo Sihtasutus, kes aitab oma portfelli valitud organisatsioonidel läbi mõelda tegevusi ning hinnata ja kommunikeerida nende tulemusi. Nüüd soovime üheskoos lisada sellisele abile ka rahalise toetuse.

Selleks tahame Eestis sisse viia uudse mikroannetuste tegemise võimaluse, millega inimesed saavad kauplustes igapäevaseid oste sooritades või teenusepakkujatele igakuiseid arveid makstes lasta need ümardada. Näiteks kui ostad toidupoes kaupu 8.76 euro eest ning ütled kassas, et soovid oma summa ümardada, maksad 8.80 ning lisandunud 4 senti kannab kauplus fondi arvele. Kord kuus makstavate telefoni-, elektri- või muude selliste arvete puhul võiks ümardamine olla järgmise täiseuroni (12.30 asemel 13 eurot ning fondi arvele koguneks seega 70 senti). Kui käid poes 4-5 korda nädalas ja maksad arveid 4-5 teenusepakkujale, võiks nõnda igakordsete ümardamistega sinult fondi laekuda umbes 5 eurot kuus – summa, mis sinu elukvaliteeti ei halvenda, aga kui sinusuguseid häid annetajaid oleks üle Eesti umbes 17 000 (see on näiteks veidi rohkem kui kolmandik tänavusel “Teeme ära” talgupäeval osalenutest või mullusele ERRi “Jõulutunneli” annetustelefonile helistanutest), koguneks aastas fondi üle miljoni euro, millega toetatakse vabaühendusi nende töös oluliste ühiskondlike probleemide lahendamisel. Sarnasel moel tegutseb näiteks Saksamaal fond Deutschland Rundet Auf.

2014-2015 töötame kolme ettevalmistava tegevusega: loome koalitsiooni ettevõtetest, kes võiksid sellist ümardamisvõimalust oma klientidele pakkuma hakata; mõtleme läbi tulevase fondi täpsemaid tööpõhimõtteid; ning valmistame ette teavitustegevusi. Fondi enda asutamiseni loodame jõuda 2016. aastal. EMSLi poolt juhib neid tegevusi Urmo Kübar.

Loe ka:

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab strateegilise filantroopia fondi asutamise ettevalmistustegevusi 2014. aasta suvel ja sügisel 15 457 euroga.