Vabaühenduste Liit tööandjana

Mitmekesisus on rikkus – lähtume sellest põhimõttest organisatsiooni juhtimises ja töös.

Väärtustame inimeste erinevusi ja hindame võrdse kohtlemise põhimõtteid oma töötajate, partnerite, liikmete ja laiema ringi kasusaajate seas. Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega ja saanud “Austame erinevusi” märgise.

Kohtleme töötajaid võrdselt, olenemata soost, nahavärvusest või etnilisest päritolust, vanusest, puudest, seksuaalsest identiteedist ning usulistest ja poliitilistest veendumustest. Meie seas peegeldub ühiskonna mitmekesisus.

Vabaühenduste ühiskontor on keskkond, mis soodustab töö ja pereelu ühitamist. Toetame laste kontorisse kaasa võtmist.

Järgime võrdse kohtlemise ja mitmekesisust väärtustavaid põhimõtteid ürituste korraldamisel:

  • ruum, milles üritust korraldatakse, on ligipääsetav liikumispuudega inimestele;
  • toitlustamisega ürituse puhul pakume võimalikult universaalset toitu: arvestame gluteeni-, laktoosi- ja muude toidutalumatustega ning täistaimetoidu ehk vegantoidu vajadustega;
  • keskkonnasäästlikkust silmas pidades kasutame tavalisi nõusid ühekordsete nõude asemel.