Abiks annetajale maksustamisest

Eesti maksusüsteem soosib annetuste ja kingituste tegemist avalikes huvides tegutsevatele heategevuslikele organisatsioonidele, kes on kantud MTA poolt tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

See tähendab, et vaid sellesse nimekirja kuuluvale organisatsioonile tehtavad annetused on maksuvabad juriidilistele isikutele; ning summad (materiaalse annetuse puhul selle turuväärtuse või soodusega müügi korral hinnavahe) saab maha arvata ka eraisik oma maksustatavatest tuludest pärast teisi mahaarvamisi (elatised, koolituskulud, laenuintressid jms) – kokku eraisikul 2016. aastast 1200 € aastas ja mitte rohkem kui 50% maksustatavatest tuludest.

Eraisik deklareerib kõik mahaarvamised koos tuludega. Kui annetuse saaja on edastanud maksuametile annetaja isikukoodi (tasub märkida nt ülekande kirjelduses, mõnes internetipangas näeb isiku- ja registrikoodi ka kontoväljavõttelt), kajastub see eeltäidetud tuludeklaratsioonis; kui mitte, võib maksuamet küsida dokumentaalset tõestust selle annetuse kohta, mis te oma tuludeklaratsiooni ise lisaks kirjutate.

Juriidiline isik peab iga aasta lõpus valima, kas tehtud annetuste puhul arvestab ta piirmäära 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% sama aasta sotsiaalmaksuga maksustatavatest väljamaksetest (palgafondist). Annetused deklareerib annetaja igakuiselt vormil TSD lisa 5 (TuMs §49), mis nt koos maksekorraldusega ongi tehingu aluseks ja tõestuseks. Soovi korral võib sõlmida lepingu, päris arvet annetuse kohta oleks natuke narr küsida, sel juhul on tegu juba teenuse tunnustega.

Viimane on aga ka võimalik – vabaühendus väljastab äriühingule arve nt reklaamiteenuse eest, toetajale on see ettevõtluskulu ja maksustamisprobleeme ei teki ka nimekirja mittekuulujatega. Vabaühendusele on see aga ettevõtlustulu ja läheb käibemaksuarvestusse.

2011. aastast kehtib maksusoodustus ka piiriüleselt ehk kui annetaja/mahaarvaja tõestab, et Euroopa Majanduspiirkonna riigis (Euroopa Liit, Island, Lichtenstein, Norra) asuv ühing, kellele annetati, vastab Eesti nimekirja kandmise tingimustele.

Annetada võib muidugi ka igas riigis tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja mitte kuuluvale organisatsioonile, ent siis ei saa eraisik annetust oma maksustatavatest tuludest maha arvata; firmad peavad selle pealt tasuma tulumaksu (20/80), nagu ka piirmääri ületavalt osalt.


Loe annetuste maksustamisest veel siit.