Infoühiskonna raport ja arutelude kokkuvõtted

Kas infoühiskonna vahendite kasutamine mind päriselt ka mu töös aitab? Kuidas ma saan mõjutada seda, kui nähtav ma olen ja mida minust räägitakse?

Tulevikugrupi infoühiskonna teemaline arutelu toimus 25. septembril Rahvusraamatukogus. Arutelul osales kokku 23 organisatsiooni. Oodatud olid kõik, kes seda teemat enda jaoks oluliseks pidasid ja soovisid rohkem teada saada, kuidas seda infot oma töös parimal moel ära kasutada.

Arutelu algatuseks rääkis Siim Sikkut Riigikantselei strateegiabüroost sellest, kuidas IKT võimaluste oskuslikum ja nutikam kasutamine aitab avalikul sektoril luua kodanike jaoks mugavamaid ja koosloomes sündinud teenuseid ning teha poliitikaotsused kvaliteetsemaks. Siim rääkis ka sellest, mis uue Infoühiskonna arengukavas ühendusi enam puudutab ja milliseid tegevusi riik kavandab näiteks kaasamise edendamiseks. Hille Hinsberg  Praxisest tegi ülevaate sellest, millised IKT trendid just vabaühenduste jaoks olulisemad võiksid olla ja mida nendega oma igapäevatöös peale hakata.

Seejärel vaatasime koos üle need väljakutsed ja võimalused, mida infoühiskonna vahendite kasutamine vabaühenduste jaoks kaasa toob ja panime saadud teadmise põhjal kokku esialgsed tegutsemissoovitused ühendustele. Tegutsemissoovituste puhul vaatasime eelkõige seda, mis kõige enam soodustab ja takistab nende elluviimist, lähtuvalt iga ühenduse enda kogemusest. Nagu ikka, kasutasime tegutsemissoovituste kokkupanemisel praktilisi tööriistu, mis aitasid esmapilgul laiemat teemat paremini oma organisatsiooni vajaduste ja võimalustega kokku viia. Arutelu kokkuvõtted leiad selleltsamalt lehelt.

Järgmise sammuna toimus 17 oktoobril töötuba raporti eneseanalüüsi tööriistade testimiseks ja täiendamiseks. Käisime infoühiskonna raportis olevad  tegutsemissoovitused ja enesenalüüsi tööriistad järjest läbi ning vaatasime, millised neist töötoas osalejate jaoks kõige olulisemad olid. Igal osalejal oli võimalik saada personaalset tagasisidet oma tegevuste planeerimiseks, saada terviklik pilt oma hetkeseisust ja vajadustest, enda kogemusi jagada ja teiste omadest õppida (näiteks jagati kogemust ja küsiti nõu selle kohta, kuidas infoühiskonna vahendite  abil oma nähtavust suurendada nii Eestis kui välismaal, kuidas infot paremini filtreerida ja kulusid kokku hoida, kuidas leida õiged kanalid sihtrühmadeni jõudmiseks jne).Töötoa jätkuna täiendasime raportit ja eneseanalüüsi tööriistu osalejate tagasiside põhjal. Täiendatud raporti tööversiooni koos tööriistadega leiad siitsamast.

Raporti tutvustust Siim Sikkuti (Riigikantselei strateegiabüroo) poolt vaatat siit.

Failid: