Kevadkonverents 2003

 

EMSLi kevadkonverents ja aasta tegijate tunnustamine 27. märtsil 2003.a. Vanalinna stuudios “Vastutus – meie edu saladus”. Vaata pilte: http://heakodanik.ee/5325

Seitsmendat aastat tunnustas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) Eesti väljapaistvaid tegijaid heategevuses, kodanikualgatuses ja vabatahtlikkuses. Need on inimesed, ühendused ja ettevõtted, kelle pühendumise ja töö tulemusena on meie ühiskond edasi arenenud. 

Konverentsi esimeses osas kõnelesid varasematel aastatel tunnustuse pälvinud inimesed ja organisatsioonid, kelle pikaajaline edukas tegevus on aidanud ühiskonnal kiiremini edasi liikuda. Teises osas pakuti osalejatele mõtteid ja põhjendusi, kuidas poliitilise vastutuse ja maksupoliitika abil suurendada investeeringuid ühiskonda.

Leiame, et üheks suurimaks väärtuseks edus on vastutus — vastutus oma tegemiste, põhimõtete, kolleegide, töötajate, keskkonna, kogukonna ning ühiskonna ees.

“Igaühe suuruse mõõdupuuks on vastutus”, ütles Winston Churchill. Tuleb olla töös läbipaistev, eetiline ja koosmeelne, tuleb luua selged suhtluskanalid nende sihtgruppide ja kogukondadega, keda me teenime ja kelle huve me esindame, olgu me poliitikud, ühendused, ettevõtjad, ametnikud või lihtsalt head kodanikud.Päevakava

13.00 Meie edu saladus on …

Sissejuhatus KRISTINA MÄND, EMSLi juhataja13.05 …teadmine, et vabadus on vastutus

EMSLi nõukogu esimees LAGLE PAREK, Caritas Eesti13.15 … meie vastutus oma lugejate ees

2000.a. sponsorfirma – Postimehe peatoimetaja URMAS KLAAS13.35 …minu kui kodaniku vastutus

2000.a. missiooniinimene – Riigikogu liige NELLI KALIKOVA13.50 … ettevõtte sotsiaalne vastutus

2001.a. sponsorfirma – Falck Eesti juhatuse esimees PEETER TOHVER  ettekanne14.10 … meie vastutus oma toetajate ees

1998.a. sihtasutus – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja INNA KRAMER  ettekanne14.30 – 15.00 Paus 15.00 Uus jõud – poliitiline vastutus

JUHAN PARTS, Res Publica esimees  ettekanne15.15 Annetused, heategevus ja maksud 

MAIU FISCHER, Raidla&Partnerid, advokaat  ettekanne15.30 Soodsad maksud suurendavad annetusi (inglise keeles, tõlketa)

CATHERINE SHEA, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)  ettekanne16.00 Lõppsõna vastutusest

REIN RAUD, Eesti Humanitaarinstituudi professor16.15 – 17.00 2002.a. tegijate tunnustamine 

17.00 – 18.00 Suhtlemise ja lõõgastumise tund