Infomaterjalid

Igal aastal kirjastab Vabaühenduste Liit üha vähem voldikuid ja käsiraamatuid, ehk raiume paberisse vaid parimad palad, muu jääb internetti. Siit saab omale laadida pea kõigi tehtute elektroonilised versioonid. Nagu kasutame oma kontoris eranditult taaskasutatud paberit, kannab pea kõik meie kirjastatav Rohelise Trükise embleemi ja mõtteviisi.

Strateegiline partnerlus vabaühendustega

Käsiraamat “Strateegiline partnerlus vabaühendustega” on juhend ametnikule, kuidas mõtestada, ette valmistada ja hinnata strateegilist partnerlust ehk vabaühenduste tegevustoetusi. Kirjutas Alari Rammo, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, tellis Riigikantselei ehk finantseeriti Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Ilmus 2021 elektrooniliselt.


Ajakiri Hea Kodanik

Vabaühenduste Liit andis 1994-2020 välja kvartaalset ajakirja Hea Kodanik kodanikuühiskonna uudistest ja arengutest, mida levitati tasuta Vabaühenduste Liidu liikmetele, teistele ühendustele, ettevõtetele, riigiasutustele, Riigikokku jne. Tiraaž u 4000, väljaandmist toetas Siseministeerium Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu. Vaata arhiivi www.heakodanik.ee/heakodanik.


Annetuste kogumise hea tava juhend

Annetuste kogumise hea tava on vähim, mida hea annetustekoguja saab teha. See juhend koos kommentaaride ja näidetega aitab tava selgitada ja sügavuti kasutada. Juhendi koostas Urmo Kübar, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ilmus 2016. Lae PDF siit.


Kogukonnapraktika – sinu panus kodanikuharidusse

Käsiraamat praktika juhendajatele ja õpetajatele.
Koostas  Aljona Galazan, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecorpint tiraažiga 300. Toetas Avatud Eesti Fond, ilmus 2016. Lae pdf siit.


Успешное НКО – практическое пособие (Edukas MTÜ: praktiline käsiraamat)

Koostasid Jelena Katsuba, Katerina Danilova ja Ivan Lavrentjev, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecorpint tiraažiga 500. Toetas KÜSK. Ilmus 2015. Lae pdf siit.


Organisatsiooni arendamise käsiraamat

Kirjutas Kristina Mänd, toimetas Alari Rammo, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, keelt toimetas Katrin Kern, trükkis Ecoprint tiraažiga 1800. Toetas KÜSK. Ilmus 2014. Lae pdf siit.


Kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas. Käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele.

2009. aasta käsiraamatu uusversioon. Kirjutasid Urmo Kübar ja Hille Hinsberg, toimetas Alari Rammo, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, keelt toimetas Katrin Kern, trükkis Ecoprint tiraažiga 2000. Ilmus 2014, tellis Riigikantselei. Pdf-ina siit, samuti olemas inglise keeles: Public Participation Handbook.


Hea huvikaitse. Kuidas kaasata liitlasi ja mõjutada otsuseid? Käsiraamat vabaühendustele.

Kirjutas Urmo Kübar, abistasid Alari Rammo, Kristina Mänd, Anna Laido ja Rait Talvik. Rahastasid Tarkade Otsuste Fond ja Siseministeerium, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecoprint tiraažiga 1500. Ilmus 2011. Pdf-ina siit.


Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid? Käsiraamat vabaühendustele.

Kirjutas Alari Rammo, abistasid Kristina Mänd ja Urmo Kübar, välja andsid EMSL ja Praxis, rahastas osaliselt KÜSK, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecoprint tiraažiga 1500. Ilmus 2011. pdf-ina siit.


Vabaühendused ja avalikud teenused – partnerlus avaliku sektoriga.

Ülevaade ja juhised. Käsiraamat avalikule sektorile ja vabaühendustele. Kirjutasid Veiko Lember, Nele Parrest, Evelyn Tohvri, rahastas Norra ja EEA toetusmehhanism, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecoprint tiraažiga 1500. Ilmus 2011. pdf-ina siit.


Kuidas korraldada konverentse ja viia läbi arutelusid?

Käsiraamat vabaühendustele. Kirjutasid Elina Kivinukk ja Alari Rammo, rahastas Vabaühenduste Fond, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, trükkis Ecoprint tiraažiga 1500. Ilmus 2011. pdf-ina siit.


CIVICUSe LTA (legitimacy, transparency, accountability) käsiraamat.

Koostajaks Kristina Mänd.


Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele.

Kirjutasid Hille Hinsberg ja Urmo Kübar, rahastasid Riigikantselei ja Siseministeerium, kujundas Külli Reinup, trükkis Ecoprint tiraažiga 1500. Ilmus novembris 2009, lisatiraaž 2010. Allalaetav siin Kaasamise käsiraamat.pdf.


“Kuidas asutada vabaühendust” ning “Raamatupidamine ja maksud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.”

2009. aasta novembris valmisid uued eesti- ja venekeelsed versioonid menukatest trükistest “Kuidas asutada kodanikeühendust” ning “Raamatupidamine ja maksud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele”. Paberil MAKides. Eestikeelsete trükiarv on 1500, venekeelsetel 300, Roheline Trükis Ecoprindist. Kujundas Karl-Kristjan Nigesen, koostas EMSL Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimisel. Täiendatud 2011. aasta jaanuari seisuga!

Ekraanilt loe mugavalt:

Alla lae siit:


Eesti kodanikuühiskonda tutvustavad vene- ja ingliskeelsed voldikud 2009.

Tule võta partneritele jagamiseks EMSLi kontorist, tiraažid 3000 ja 2000, täiesti tasuta, toetas Siseministeerium regionaalministri haldusalast. Kujundas Karl-Kristjan Nigesen, tõlgetega aitasid Kadri Ollino, Oli Henman, Jevgeni Krištafovitš ja Tatjana Lavrova. Roheline Trükis.


Kodanikuühiskonna lühisõnastik

Mikko Lagerspetzi 2004. aastal koostatud sõnastiku kolmas täiendatud trükk eesti ja vene keeles. Toetas Siseministeerium. Tiraaž 3000 ja 1000. Lae alla:


VANANENUD INFO: Infovoldik “Raamatupidamine ja maksud Eesti mittetulundusühingutele ja sihtasutustele”

2007. aasta kevadel uuendatud versioon levinumatest raamatupidamisega ja maksudega seotud küsimustest ja vastustest. Finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, saadaval MAKides ja EMSLis. Tiraažid 2000 ja 500. Lae alla eestikeelne pdf-versioon siit. ja venekeelne siit.


Manifest

Eesti Vabaühenduste Manifesti esimene erileht ilmus 26.01.07 Postimehe ja Eesti Päevalehe vahel ja teine 26.02.07 samas. Lae esimene alla pdfina siit ja teine siit. Toetasid BAPP ja AEF, trükkis Kroonpress, tiraaž 100 000. Vaata lisa www.ngo.ee/manifest.


Hea valitsemine: käsiraamat tänastele ja tulevastele vabaühenduste valitsejatele

Kaidi Holmi koostatud käsiraamat pakub ülevaate hea valitsemise võtmeküsimustest ja põhimõistetest ning pakub praktilisi näpunäiteid, mille abil anda hea valitsemisega seotud väärtustele täpsem sisu just oma organisatsiooni jaoks. Samuti ühenduse juhtorgani loomist, kujundamist ja kontrollküsimusi igal etapil. Raamatu lõpuosas on juttu juhtorgani liikmete hoolsus- ja lojaalsuskohustuse sisust ning soovitused nendega seotud probleemide ületamiseks. Toetas BAPP, tiraaž 1000 (Roheline Trükis). Lae tasuta alla pdf failina siit.


IT-juhtimine vabaühendustes

Trükis on mõeldud kodanikuühenduse liidrile, kes ühel hetkel avastab, et ta on kujunenud organisatsiooni juhiks ning et teiste tugiprotsesside hulgas on vaja ka läbimõeldumalt läheneda infotehnoloogiale. Samas pakub voldik kindlasti mõtteid ka alles alustavatele ühendustele, et IT-süsteem otstarbekalt üles ehitada. Koostas Margo Loor, toetas UNESCO, tiraaž 1000 (Roheline Trükis). Lae alla pdf-versioon: IT-juhtimine vabaühendustes


Säästlik juhtimine

Voldik jagab näpunäiteid eelkõige organisatsioonidele, kuidas maailma piiratud ressursside juures säästa loodusvarasid ja ka ise kokku hoida. Säästva juhtimise võtmes seletatakse lahti, millega arvestada organisatsiooni strateegiat koostades ja millist kasu toob strateegiline planeerimine maine, kvaliteedi, lojaalsuse ja usaldusväärsuse osas. Samuti teadlikust töökorraldusest ning sellest, milliseid väärtusi kliendid, tarbijad või kodanikud üha rohkem hindavad. Koostasid Kristina Mänd ja Alari Rammo, toetas UNESCO, tiraaž 1000. Lae alla pdf-versioon.


Eesti kodanikuühiskond. Ülevaade Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamisest

Siseministeeriumi rahastamisel valminud kokkuvõte EKAKi rakendamise hetkeseisust ning ühiskomisjoni järgmistest ülesannetest. Lisaks lühiülevaade EKAKi ajaloost, praktilised soovitused ja ingliskeelne kokkuvõte. Koostasid Kaja Kaur, Külvi Noor, Kristina Mänd ja Alari Rammo. Jätk 2004. aastal ilmunud Siseministeeriumi samateemalisele trükisele. Tiraaž 1300 (Roheline Trükis). Lae alla siit.


TEINE TRÜKK: “Kuidas korraldada rahaasju: väike käsiraamat ühendustele”

Käsiraamat raha hankimise võimalustest, aruandlusest ja järelvalvest. Finantseeris BAPP. Tiraaž 1000. Lae alla pdf-versioon.


Vabaühenduste arengust Eestis: Ülevaade 2005

Eesti ühenduste ja mittetulundussektori jätkusuutlikkuse võrdlev hindamine ja vajaduste analüüs. Järg samale ülevaatele aastast 2002. Finatseeris Siseministeerium, lehekülgi 96, tiraaž 2000. Lae alla pdf-versioon.


About civil society in Estonia and nonprofit organizations

Kõik olulisem info inglise keeles levitamiseks välismaaga suhtlejatele Eesti kohta. Trükise valmimist finantseeris Siseministeerium. Tiraaž 1000. Lae pdf-versioon alla About civil society in Estonia and the nonprofit organizations (2005)


Infovoldik Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu koha 2005

Kogu tõde EMSList ja tema tegevusest. Tiraaž 1000. Lae pdf alla siit.


Annetamine ja maksud

Infovoldik annetajale ja annetuse saajale vajalikest teadmistest: maksusoodustused, tingimused, deklareerimised jms. Voldik valmis Siseministeeriumi ja ajakirja Saldo toel. Lae alla pdf-versioon Annetamine ja Maksud.pdf. – OSA INFOST VANANENUD!


Suhtekorraldusest vabaühendustes: käsiraamat kommunikatsioonist ja meediasuhetest

Käsiraamat ühenduste teavitustöö korraldamisest, suhtekorralduse planeerimisest ja palju praktilisi näpunäiteid meediaga suhtlemisest ja oma tegemistest teada andmisest. Finantseeris BAPP. Lae tasuta alla pdf-versioon.


Infovoldik Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu koha 2004

EMSLi üritused, tegevus, liikmed, toetajad ning partnerid. Vaadake voldikut siit


EMSLi ingliskeelne voldik

Info EMSLi ja eesti kolmanda sektori olukorra, arengute ja saavutuste kohta. Tiraaž 1000.


Koosta oma projektitaotlus. Väike käsiraamat alustajatele

Juhised, milline on projekti tsükkel ja kuidas peaks planeerima asjakohast, teostatavat ja jätkusuutlikku projekti. Finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lehekülgede arv 24, tiraaž 2000. Pdf-versioon


Euroopat Eestisse tuues

Raamatus saab teada Eesti valmistumisest liitumiseks ELga, Euroopa tulevikukonvendist ning ühenduste rollist, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteest; näited 11 riigi ühenduste parimatest näidetest Euroopas ning infot ühendusi puudutava seadusandluse, rahastamise ning partnerite otsimise kohta liikmesriikides ja liitujamaades. Finantseeris Euroopa Liit. 60 lk, tiraaž 1500.


EMSLi aastaraamat “Vabaühenduste arengust Eestis. Ülevaade 2002”

Eesti ühenduste ja mittetulundussektori jätkusuutlikkuse võrdlev hindamine ja vajaduste analüüs. EMSLi ja tugivõrgustiku ülevaated. Finantseeris USA saatkond Eestis ja BAPP. Lehekülgede arv 106. Siin pdf-versioon.


“Hea kodaniku” materjal

Postkaart nõuannetega, kuidas olla hea kodanik. Leiate selle siit. Samateemalise multifilmi leiate siit.


Kõik trükised on tasuta saadaval meie büroos Telliskivi 60A, Tallinnas, kui nad just otsa pole lõppenud.

Creative Commonsi litsents
Siinsed teosed, nagu kogu EMSLi väljaantu on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.