Digitöötoad

Digitöötubade eesmärgiks oli jagada vabaühenduste liikmeile üle Eesti teadmisi digilahendustest, mis minimaalsete jõupingutuste-kuludega igapäevatööd hõlpsamaks aitaksid muuta. Veebiseminaride salvestistena on meil olemas digitaalne õppematerjal, mida iga huviline juba mugaval ajal iseseisvalt või ühisvaatamisena koos kolleegidega ning just endale sobivas tempos saab uudistada.

2020. aastast on ka Eestile kättesaadav Google for Nonprofits programm.


Suur aitäh meie tehnilisele partnerile, Addenda OÜ-le, meie abivalmitele koolitajatele (Doris Matteus, Urmas Heinaste, Veronika Rogalevitš, Siret Lahemaa, Kristjan Otsmann, Liisi Toom, Uve Poom, Jaan Urb, Teele Pehk, Maarja-Leena Saar, Kristiina Kerge, Sander Klausen), maakondlike areduskeskuste võrgustikule, KÜSK-ile ja kõigile aktiivsetele osalejatele vabaühendustest üle kogu Eesti, kellega koostöös projekti “Digivõimekus vabaühendustes” raames õnnestus plaanitud 10 veebiseminari asemel korraldada koguni 15 digitöötuba!

TOIMUNUD:

Kõik salvestused on YouTube’i videokeskkonnas tasuta nähtaval.

I digituba: millised e-võimalused on vabaühendustel riigiga suhtlemiseks?

Vaatan salvestust

Vaatan I töötoa materjale

21.09.17 töötoa raames vaatasimee ringi portaalis www.rik.ee, tutvusime e-maksuametiga ja uurisime lähemalt e-riigihangete keskkonda. Vaatasime, kuidas vajalikku infot kiiresti üles leida, ning rääkisime läbi levinumad küsimused, mis erinevate keskkondade kasutamisel tekivad.

Koolitaja Doris Matteus, Firm Consult OÜ:

Esimese MTÜ asutasin aastal 2004, sellest ajast olen ühes või teises rollis – asutaja, juhatuse liikme või lihtsalt nõuandjana – mõne vabaühendusega seotud olnud. Muuhulgas on üks minu ülesanne alati olnud paberimajanduse korrashoidmine, kuna näen bürokraatiat väljakutsena, mitte ainult segava faktorina. Ka igapäevatöös infoturbefirma partneri ja juhina ei pääse ma riigiga suhtlemisest kuhugi – olen nii riigihangete registri, Äriregistri Ettevõtjaportaali kui e-maksuameti tihe kasutaja ning jagan heal meelel oma kogemusi. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, veel on lõpetamata magistriõpingud samas koolis äriinfotehnoloogia erialal. Olen töötanud nii riigiasutustes kui erasektoris, täna olen ettevõtja – nõustame ja auditeerime ettevõtteid infoturbe valdkonnas.

II digituba: kuidas kaitsta end kübermaailmas?

Vaatan salvestist

Vaatan II töötoa materjale

05.10.2017 töötoa raames rääkisime sellest, kas ja kuidas peab vabaühendus end kübermaailma ohtude eest kaitsma. Käsitlesime erinevaid võimalusi, kuidas internetti ohutult kasutada, kuidas end viiruste eest kaitsta, kuidas infot turvaliselt edastada ning mida teha, et ootamatused jalust maha ei lööks.

Koolitaja Doris Matteus, Firm Consult OÜ:

Esimese MTÜ asutasin aastal 2004, sellest ajast olen ühes või teises rollis – asutaja, juhatuse liikme või lihtsalt nõuandjana – mõne vabaühendusega seotud olnud. Muuhulgas on üks minu ülesanne alati olnud paberimajanduse korrashoidmine, kuna näen bürokraatiat väljakutsena, mitte ainult segava faktorina. Ka igapäevatöös infoturbefirma partneri ja juhina ei pääse ma riigiga suhtlemisest kuhugi – olen nii riigihangete registri, Äriregistri Ettevõtjaportaali kui e-maksuameti tihe kasutaja ning jagan heal meelel oma kogemusi. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, veel on lõpetamata magistriõpingud samas koolis äriinfotehnoloogia erialal. Olen töötanud nii riigiasutustes kui erasektoris, täna olen ettevõtja – nõustame ja auditeerime ettevõtteid infoturbe valdkonnas.

III digituba: kuidas parandada digilahendusi kasutades esitlusoskusi?

Vaatan salvestist

Vaatan III töötoa materjale

12.10.2017 töötoas võtsime fookusesse selle, millised lahendused aitavad parandada esitlusoskusi ning olla oma kõnes ja ettekannetes veenvamad. Õppisime, kuidas luua oma esitlustele väga lihtsate vahenditega GoogleEsitlused (Google Slides) ja Prezi. Uurisime, kuidas luua helindatud esitlust Knovio keskkonnas. Katsetasime erinevaid võimalusi ettekande tegemisel kuulajate kaasamiseks väikeste küsitluste kaudu (nt Mentimeeter, worksup jne).

Koolitaja Siret Lahemaa, Lauka Põhikool/ Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA):

Olen Hiiumaal, väikses Lauka koolis õpetaja. IT koolitajana tegutsen alates aastast 2006, kui minust sai Tiigrihüppe SA Hiiumaa koolitaja. Suur huvi viis end täiendama Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppesse. Lisaks oma igapäevatööle koolis ja e-kursuste juhendamisele HITSA koolitustel meeldib mulle pildistada ja käsitööd teha.

IV digituba: kuidas korraldada vabaühenduses dokumendihaldust?

Vaatan salvestist

Vaatan IV töötoa materjale

9.11.2017 töötoa raames näitasime erinevaid võimalusi dokumentide hoiustamiseks, arhiveerimiseks ja jagamiseks meeskonnasiseselt. Rääkisime turvalisusest dokumentide hoidmisel ja jagamisel ning olulisemate dokumentide krüpteerimise võimalustest. Vaatasime üle, milliseid tasuta võimalusi pakub dokumentide hoiustamiseks ja jagamiseks Google Drive, Dropbox, Time Capsule või erinevad muud teenused. Arutasime dokumentide nn pilves hoidmise ja kasutamise plusse ja miinuseid ning mõtleme, millisele infole peaks millistel ühenduse liikmetel olema ligipääs ja mida peab ühendus konfidentsiaalseks ning kuidas on konfidentsiaalsed andmed võimalikult kaitstud.​ Seminaril aktiivseks osalemiseks on abi, kui olemas on g-maili konto.

Koolitaja: Urmas Heinaste, Tartu Annelinna Gümnaasium/ Eesti Informaatikaõpetajate Selts

Digitöötuba: Dokumendihaldus. Koolitaja: Urmas Heinaste

Urmas Heinaste on Tartu Annelinna Gümnaasiumi tehnikaõpetaja, liikluskasvataja, robootikaringi eestvedaja ning juht, loov- ja uurimusliku õppe juhendaja. Lisaks koolis õpetamisele on ta tegev aineühendustes ja Õpetajate Ühenduste Koostöökojas, viib ta läbi mitmesuguseid õpetajatelemõeldud koolitusi. Lisaks õpetamisele on Urmas Heinaste tegev ka Õpetajate Liidu kutsekomisjonis. Kui Sul on küsimusi, kirjuta!

V digituba: nutikas foto- ja videotöötlus

Vaatan salvestist

Vaatan V töötoa materjale

23.11.2017 töötoa I osas vaatasime, kuidas elementaarset pilditöötlust teha juba nutiseadmes, uurisime pilditöötlusprogrammi Pixlr,  Tutvusime pilditöötluse oluliste parameetritega: värvid, heledus/tumedus, kontrast, lisaks kadreerimine ehk kroppimine ja suuruse muutmine (kvaliteet, mis on vajalik välja trükkimiseks ja veebi üles panemiseks). Põgusalt vaatasime ka seda, kuidas telefonist pildid arvutisse saada ning kuidas otsida ja kasutada pildipankade pilte.
Veebiseminari II osas rääkisime videotöötlusest: kuidas saada videod kaamerast või telefonist arvutisse, kuidas teha videotöötlust vabavaralise programmi OpenShot abil. Videotöötluse puhul proovisime video lõikamist, tiitrite lisamist, üleminekuefektide kasutamist, piltide ja heli lisamist, paari visuaalset efekti ning valmis video publitseerimist. Uurime, kuidas saame oma video YouTube’i üles laadida ja millised võimalused on seal video jagamiseks ja töötlemiseks.
Rakendused, mida enne salvestuse vaatamist alla laadida:  OpenShotPixlr (olemas ka veebipõhisena, kuid nõuab FlasPlayer’it, ja nutiseadmete äppidena), mõni kollaaži tegemise äpp (nt Pic Collage – lihtne ja ilma konto loomiseta) või Adobe Spark Post või Spark Video (nõuab konto loomist ja saab kasutada ka arvutis), siis saab nutitelefonides olevatest piltidest luua huvitavaid kollaaže, kaarte jm põnevaid visuaalseid sõnumeid.

Koolitaja: Veronika Rogalevitš, Tallinna Ülikooli e-õppe keskus

Digitöötuba Nutikas foto- ja videotöötlus koolitaja Veronika Rogalevitš

“Olen Tallinna Ülikooli haridustehnoloog ja sisekoolitaja. Igapäevatööna nõustan ja koolitan õppejõude digivahendite kasutamisel õppeprotsessis. Lisaks viin läbi mitmeid haridustehnoloogia alaseid koolitusi HITSA katuse all ja tellimise alusel (nii era- kui avalikus sektoris).”

VI digituba: enda ja oma meeskonna tegevuste nutikas korrastamine.

Vaatan salvestist

30.11.2017  töötoas tutvusime nutikate e-töövahenditega, mis lihtsustavad enda ja oma meeskonna tegevuste korraldamist ning omavahelist suhtlust ning vaatasime põgusalt erinevaid vahendeid, mille seast saab osaleja vastavalt enda ja tiimi vajadustele teha juba ise sobiva valiku. Kõnelesime järgmistest rakendustest: Google Calendar ja Tasks, tegevuste planeerija Todoist.com  tegevuste planeerija Any.do, kohtumisete kokkuleppimist lihtsustav Doodle.com, ajakulu monitooringu vahend Toggl.com, projektijuhtimisvara Trello.com, projektijuhtimisvara  Asana.com. Lisaks vaatasime, kuidas need programmid omavahel suhtlema panna.

Koolitaja Kristjan Otsmann (Selge Pilt):

Olen aja- ja projektijuhtimise koolitaja ja arengutoetajana kaheksa aasta vältel uurinud enam kui 15 erinevat aja- ja projektijuhtimismetoodikat ning kasutanud neist tõhusamaid. Arukat ajajuhtimist olen koolitanud alates 2007. aasta sügistalvest ning projektijuhtimist, e-suhtlust ja meeskonnatööd 2008. aasta sügistalvest. Neil koolitustel ja coachingusessioonidel on osalenud kümnete Eesti ettevõtete ja organisatsioonide sadu töötajaid – nii ettevõtetes kui ka avalikus halduses tegutsejaid, nii keskastme juhte kui ka tippspetsialiste. Siiani negatiivne tagasiside puudub – kõik osalejad on jäänud rahule.

Samuti olen PRINCE2® Practitioneri litsentsiga projektijuht ning interaktiivse koolitaja poole pealt Thiagi Inc tunnistusega “Interactive Training Strategies” sertifitseeritud moderaator.

Oma taustalt olen tehnoloogia-, majandus- ja innovatsiooniajakirjanik ning keskastme juht, alustades karjääri meedias 1995. aastal. Peale ajakirjaniku- ja toimetajatöö olen olnud Eesti Päevalehes majandustoimetuse juhataja, Postimehe peatoimetaja asetäitjana ning Eesti Ekspressi veebiarenduse projektijuht.

Mõned minu põhimõtted:

 • usun, mida koolitustel räägin, sest edastan oma kogemusi,
  suhtun oma töösse emotsionaalselt, kirglikult ja ausalt,
  hoian kliendisuhet ja -informatsiooni hoolega nagu oma kalleimat vara,
 • tean: liigume sinna, kuhu vaatame – peaaegu miski pole võimatu,
 • olen kogenud: elu on vahel lihtsam kui eales võiks arvata – oska seda ainult näha ja tunda.

VII digituba: digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sh sotsiaalmeediaturunduseks

Vaatan salvestist

13.12.2017 kommunikatsioonifookusega töötoa esimeses pooles uurisime persoonibrändi ja kommunikatsioonijuhtimise konsultandi Liisi Toomi juhendamisel, miks ja mil viisil peab vabaühendus tänapäeval oma tegevustega online-is nähtaval olema, kuidas see erineb traditsioonilisest kommunikatsioonist ning kas kõik see, mis infona me ümber, on ikka autentne ja usaldusväärne. Kiikasime kodulehe, selle olemuse ja veebiliikluse analüütika (Google Analytics) telgitagustesse ning saime teada, kuidas kasutada blogimist oma missiooni elluviimiseks. Samuti vaatasime üle, miks on digiturunduses olulisim termin SEO. Töötoa teises pooles uudistasime erinevaid sotsiaalturunduse kanaleid (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat), mil viisil sisu luua, mida jagades tähele panna (visuaalide andmebaasid, SEO) ja kuidas mitmes kanalis korraga jagada (Hootsuite), kuidas sotsiaalmeedias tulemusi seada ja lugeda – kui mitu Like-i on piisav, kui üldse? Vaatlesime ka, mis peab organisatsioonis strateegiliselt paigas olema enne, kui sotsiaalmeedia kasutusele võtame ja kuidas kõikide võimaluste seast õige valik teha ja seda siis eesmärki silmas pidades kasutada (sotsiaalmeedia tegevuste kalender).
NB: süvitsi ehk tehniliselt kodulehe teemasse seekord veel ei läinud!

Koolitaja Liisi Toom (Persoonibrändi Agentuur):

“Olen Persoonibrändi Agentuuri www.persoonibrand.ee, asutaja ja konsultant. Olen kommunikatsiooni juhtinud nii rahvusvahelises, kiiresti kasvavas startupis (ZeroTurnaround), Eestile olulises mäluasutuses (Eesti Rahva Muuseum) kui mittetulundusühenduses. 2011. aastast pakun juhendamist, viin läbi koolitusi ja loon kommunikatsioonistrateegiaid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, missiooniga juhtidele ning organisatsioonidele. Turundustöös keskendun hea strateegia sisseseadmisele, tööriistade andmisele ja suure pildi loomisele, et organisatsioon saaks ise toimiva kommunikatsiooni paika. Oma juhtimise ja brändingu blogis jagan kasulikke ja kergesti jälgitavaid nippe persoonibrändi kujundamiseks, eneseturundamiseks, õnneliku tööelu ja ka organisatsioonis tulemuste saavutamiseks.”

VIII digituba: rahastuse leidmine ja annetuste kogumine

Vaatan salvestist

Vaatan VIII digitöötoa materjale

4.01.2018 Töötoas rääkisime entusiasmil, toote/teenuse eelmüügil, sündmustel ja liikmeskonnal põhinevatel rahakogumisviisidest. Käsitlesi annetuste eri loogikat ja lähenemisi sihtgruppidele. Muuhulgas tutvustasime annetuste kogumist hõlbustavaid rakendusi, nagu näiteks Pipedrive, PayPal, Maksekeskus ning tõime näiteid nende võimalikust kasutamisest.Töötoa tulemusena sai paremini selgemaks eri annetuste tüüpe ja rahakogumisviiside kasutamist kogukonnas

Koolitajad:

 Uve Poomil (BudgetMatador) on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi tegelenud rahastuse kogumisega – seda nii suuremahuliste projektitaotluste koostamise, Hooandja kampaaniate läbiviimise kui ka sponsorite ja püsiannetajate leidmise näol. Lisaks sellele on Uve koos ja ilma Jaanita pidanud esitama nii palju projektiaruandeid, et ta otsustas BudgetMatadori meeskonnaga välja arendada tarkvara selle lihtsustamiseks.

 Jaan Urb (BudgetMatador) on pikaaegse kogemusega konsultant ja koolitaja. Oma karjääri jooksul on ta koostanud rahastustaotlusi miljonite eurode eest ja viinud need projektid ka seejärel ellu. Väikeettevõtjana on ta hästi kursis organisatsiooni igapäevase käigushoidmisega, kunagise noorteaktivistina on talle tuttav kodanikuühiskond nii Eestis kui välismaal. Kuna projektide eelarvete juhtimine on valmistanud talle piisavalt peavalu, otsustas ta koos Uve ja meeskonnaga arendada välja tarkvara – BudgetMatador – selle lihtsustamiseks.

 IX digituba: eelarved ja finantshaldus vabaühendustes

Vaatan salvestist

Vaatan IX digitöötoa materjale

4.01.2018 Eelarved ja finantshaldus vabaühendustele töötoas rääkisime eelarvestamisest, eelarve täituvuse jälgimisest ja aruandlusest. Kõne all olid teemad, nagu näiteks tegevus- vs kulupõhine eelarvestamine, terminoloogia, prognoositud ja tegelikud tulud-kulud, otsuste langetamine eelarvetest saadava info põhjal ja koostöö eelarvestamisel. Tutvustasime rakendust BudgetMatador, mis eelarvestamist ja täituvuse jälgimist oluliselt hõlbustab. Samuti käsitlesime teisi veebipõhiseid võimalusi numbritemaailma lihtsamaks muutmisel.
Töötoas sai kaasa erinevaid eelarvestamise metoodikaid ja oskust kasutada täituvuse jälgimist. Samuti  tutvusime veebipõhiste tööriistadega, mis eelarvestamist lihtsustavad.

Koolitajad:

Uve Poomil (BudgetMatador) on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi tegelenud rahastuse kogumisega – seda nii suuremahuliste projektitaotluste koostamise, Hooandja kampaaniate läbiviimise kui ka sponsorite ja püsiannetajate leidmise näol. Lisaks sellele on Uve koos ja ilma Jaanita pidanud esitama nii palju projektiaruandeid, et ta otsustas BudgetMatadori meeskonnaga välja arendada tarkvara selle lihtsustamiseks.

 Jaan Urb (BudgetMatador) on pikaaegse kogemusega konsultant ja koolitaja. Oma karjääri jooksul on ta koostanud rahastustaotlusi miljonite eurode eest ja viinud need projektid ka seejärel ellu. Väikeettevõtjana on ta hästi kursis organisatsiooni igapäevase käigushoidmisega, kunagise noorteaktivistina on talle tuttav kodanikuühiskond nii Eestis kui välismaal. Kuna projektide eelarvete juhtimine on valmistanud talle piisavalt peavalu, otsustas ta koos Uve ja meeskonnaga arendada välja tarkvara – BudgetMatador – selle lihtsustamiseks.

X digituba: taustamaterjalide talletamise ja jagamise ning ühismõtlemise töövahendid.

Vaatan salvestist

11.01.2018  töötoas rääkisime taustamaterjalide talletamise rakendustest, mõttekaardi-ja märkmevaradest jm ühistöö vahenditest:
• Google Drive: drive.google.com 
• Google Docs mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-docs
• Google Sheet mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-sheet
• Google Forms mänguplats: https://tinyurl.com/eMSL-110118-forms 
• Google Slides mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-slides
• Google Drawings mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-drawings
• AwwApp mänguplats: https://awwapp.com/b/uimcocm8f/ 
• Dropbox Paper: paper.dropbox.com
• Dropbox Paper mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-paper
• OneNote mänguplats: https://1drv.ms/o/s!Ah3nTi7-6uCYgRlO1bjCnBd4JGRR
• SimpleNote mänguplats: https://tinyurl.com/EMSL-110118-simplenote 
• MindMeister mänguplats: https://mm.tt/1017377436?t=KabHmJhSpk 
• Tricider mänguplats: http://www.tricider.com/brainstorming/3LetT9WqLIV

Koolitaja Kristjan Otsmann (Selge Pilt):

Olen aja- ja projektijuhtimise koolitaja ja arengutoetajana kaheksa aasta vältel uurinud enam kui 15 erinevat aja- ja projektijuhtimismetoodikat ning kasutanud neist tõhusamaid. Arukat ajajuhtimist olen koolitanud alates 2007. aasta sügistalvest ning projektijuhtimist, e-suhtlust ja meeskonnatööd 2008. aasta sügistalvest. Neil koolitustel ja coachingusessioonidel on osalenud kümnete Eesti ettevõtete ja organisatsioonide sadu töötajaid – nii ettevõtetes kui ka avalikus halduses tegutsejaid, nii keskastme juhte kui ka tippspetsialiste. Siiani negatiivne tagasiside puudub – kõik osalejad on jäänud rahule.

Samuti olen PRINCE2® Practitioneri litsentsiga projektijuht ning interaktiivse koolitaja poole pealt Thiagi Inc tunnistusega “Interactive Training Strategies” sertifitseeritud moderaator.

Oma taustalt olen tehnoloogia-, majandus- ja innovatsiooniajakirjanik ning keskastme juht, alustades karjääri meedias 1995. aastal. Peale ajakirjaniku- ja toimetajatöö olen olnud Eesti Päevalehes majandustoimetuse juhataja, Postimehe peatoimetaja asetäitjana ning Eesti Ekspressi veebiarenduse projektijuht.

Mõned minu põhimõtted:

 • usun, mida koolitustel räägin, sest edastan oma kogemusi,
  suhtun oma töösse emotsionaalselt, kirglikult ja ausalt,
  hoian kliendisuhet ja -informatsiooni hoolega nagu oma kalleimat vara,
 • tean: liigume sinna, kuhu vaatame – peaaegu miski pole võimatu,
 • olen kogenud: elu on vahel lihtsam kui eales võiks arvata – oska seda ainult näha ja tunda.

XI digituba: raamatupidamise korraldus vabaühenduste juhtidele.

Vaatan salvestist

Vaatan XI digitöötoa materjale

N 25.01.2018  raamatupidamine vabaühenduse juhtidele töötoas rääkisime raamatupidamise korraldusest vabaühenduste juhtidele, st fookus ei olnud niivõrd raamatupidamise detailidel, kuivõrd finantsjuhtimisel ehk suure pildi hoomamisel. Käsitlesime päevaraamatu kasutamist igapäevases arvemenetluses ja mitmesuguseid rakendusi, nagu näiteks e-arveldaja, tšekk.ee, Envoice, Smartaccounts jt. Töötoa annab arusaama päevaraamatu kasutamise vajalikkusest ja võimalustest ning tutvustab mitmesuguseid veebipõhiseid rakendusi raamatupidamise hõlbustamiseks.

Koolitajad:


 Uve Poomil (BudgetMatador) on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi tegelenud rahastuse kogumisega – seda nii suuremahuliste projektitaotluste koostamise, Hooandja kampaaniate läbiviimise kui ka sponsorite ja püsiannetajate leidmise näol. Lisaks sellele on Uve koos ja ilma Jaanita pidanud esitama nii palju projektiaruandeid, et ta otsustas BudgetMatadori meeskonnaga välja arendada tarkvara selle lihtsustamiseks.

 

 Jaan Urb (BudgetMatador) on pikaaegse kogemusega konsultant ja koolitaja. Oma karjääri jooksul on ta koostanud rahastustaotlusi miljonite eurode eest ja viinud need projektid ka seejärel ellu. Väikeettevõtjana on ta hästi kursis organisatsiooni igapäevase käigushoidmisega, kunagise noorteaktivistina on talle tuttav kodanikuühiskond nii Eestis kui välismaal. Kuna projektide eelarvete juhtimine on valmistanud talle piisavalt peavalu, otsustas ta koos Uve ja meeskonnaga arendada välja tarkvara – BudgetMatador – selle lihtsustamiseks.

XII digituba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes saavad kaasa rääkida?

Vaatan salvestist

Vaatan materjale

N 1.02.2018 Töötoas tutvustatasime erinevaid lahendusi ja platvorme e-osalemiseks ja poliitikaloomes kaasa rääkimiseks. Rääkisime osalusvõimalustest nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Lähemalt tutvusime järgmiste portaalidega: Rahvaalgatusveeb (www.rahvaalgatus.ee – arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi esitada), Petitsioon.ee (www.petitsioon.ee  – keskkond, mis võimaldab enda tuvastamise kaudu koguda toetust ja viia läbi arvamushääletusi või koguda lubadusi ühisteks tegudeks), Volis.ee (www.volis.ee – platvorm, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid), kaasava eelarve protsess ja sellesse panustamine oma omavalitsuses, eelnõude infosüsteem jms. Citizen OS (www.citizenos.com) – platvorm võimaldab koos luua ja allkirjastada dokumente ning arutleda ja argumenteerida kogukonnas olulistel teemadel

 • Koolitajad: Maarja-Leena Saar

 • ja Teele Pehk

(Eesti Koostöö Kogu)

XIII digituba - millised digilahendused on abiks info koondamisel, küsitluste läbi viimisel ja ürituste korraldamisel?

Vaatan salvestist

I poole materjalid (lisandumas)
II poole materjalid (op.info)

N 15.02.2018  digitöötoas rääkisime info kogumisest digilahenduste abil. Vabaühendused korraldavad mitmeid sündmusi, kus on vaja osalejad saada järgima, liituma, registreerima ja neid pärast ka sündmusel vastu võtma. Nii registreerimiseks kui enne sündmust kommunikatsiooniks, sündmusel registreerimise lihtsamaks tegemiseks ja peale sündmust tagasiside saamiseks on mitmeid tööriistu. Samuti elementaarsed osalejate kaasamise turundusvõtted. Kuidas efektiivselt registreerida, korraldada infovahetust ja hoida osalejad motiveeritud ning kursis sinu sündmusega, sellest Liisi Toom töötoa I pooles rääkiski.
Digitoa II pooles vaatasime, millised platvormid on vabaühendusele kasulikud üheskoos millegi olulise ära tegemiseks. Õppisime, millised võimalused on kogukonnalt info koondamiseks ning Teeme Ära Maailmakoristuse IT lahenduste projektijuht ja üle-Eestilise kaardirakenduse kuhuviia.ee eestvedaja Kristiina Kerge tutvustas operatiivset infot jagavaid veebi- ja mobiilirakendusi.

 • Koolitajad: Liisi Toom  (Persoonibrändi Agentuur)

 • ja Kristiina Kerge (Let´s do it World)

XIV семинар (на русском языке): eлектронные инструменты для повседневной жизни и совместной работы. ID-услуги

Запись
материалы семинара/ vene keelse seminari materjalid

 28.02.2018  первой части рабочей комнаты были рассмотрены бесплатные электро нные инструменты/среды, которые могут помочь в решении повседневных проблем и упростить совместную работу в организации. Рассмотрили следующие среды:
• Google календарь
• Google Keep
• Google документы
• Google формы
• среда для организации встреч и собраний: Doodle.com
• среда для мозгового штурма: Tricider или answergarden
• обратная связь, сбор информации: mentimeter или padlet,
• кластеры: mindomo.
Вот второй части рабочей комнаты
были рассмотрены возможности использования общения в э-государстве: ID-услуги, рассмотрим государственный портал eesti.ee, портал пациента digilugu.ee, портал э-счетов www.arved.ee, а также порталы rahvaaalgatus, petitsioon, citizenos.

Преподаватель:

Дмитрий Мищенко, Образовательный технолог Эхтеской гуманитарной гимназии, андрагог, преподаватель HITSA, преподаватель в проекте Targalt Internetis

XV digituba: räägime veebiplatvormidest.

Vaatan salvestist

Töötoa materjalid

Vaatan muid materjale tõhusaks veebilehtedega toimetamiseks (videote autoriks Peeter Marvet)
veebipoe loomine ja haldus
WordPress teemadena, vikid, zone, RSS jm kasulik

7.03.2018  digitöötoas uurisime, millised rakendused on abiks, kui soov on luua ja hallata ise (tasuta või minimaalsete kuludega) kodulehti. Voog (www.voog.com), WordPress (www.wordpress.com), Wix (www.wix.com) jms on platvormid, mille võimalusi seekord tutvustasime.

Töötuba viis läbi Tallinna Polütehnikumi ja Majanduskooli veebiarenduste lektor ja ettevõtja Sander Klausen.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

toetab digitöötubade projekti