Tegevuste näited

Praktikantide abi ei ole vabaühenduse jaoks igapäevane. Selle pärast ei ole tõenäoliselt ka palju neid tegevusi, mis põletavad ja vajavad kiirkorras tegemist.

Siin on mõned soovitused, millega praktikant võiks sinu juures veedetud ajal tegeleda:

Ürituste korraldamine

Sinu üritused võivad olla konverentsid, kokkusaamised, tänuüritused, koosolekud, laadad vms. On palju tegevusi, millega praktikant saab aidata, näiteks:

o  Ruumide otsimine

o  Transpordi/logistika/toitlustuse korraldamine

o  Sisu ja programmi mõtlemine

o  Esinejate otsimine

o  Sponsorite otsimine (Tuleb leida ettevõtteid, kellel on sarnased väärtused)

 

Ürituste läbiviimisel aitamine

Sõltuvalt ürituse olemusest on terve rida praktikantidele jõukohaseid ülesandeid:

  • osalejate tervitamine-registreerimine
  • mikrofoni ulatamine
  • pildistamine
  • memode koostamine
  • häälte lugemine
  • lastega tegelemine
  • jne.

Küsitluse koostamine, läbiviimine, tulemustest kokkuvõtte tegemine

Kindlasti on palju, mida tahaksime oma liikmetelt, klientidelt, vabatahtlikelt või toetajatelt küsida, aga vaja on jõuda õigete küsimuste ja inimesteni. Samuti on vaja nende vastused kodeerida ja analüüsida.

Sotsiaalmeedia kampaania korraldamine

Ei ole sotsiaalmeediaga sõber? Praktikant on selles maailmas üles kasvanud! Sotsiaalmeedia on paratamatult üks paremaid vahendeid kogukonnaga suhtlemiseks, seega ei saa seda unarusse jätta. Kui teie ühingul veel sotsiaalmeedia kanaleid pole, oskab praktikant neid luua, ning tõenäoliselt abistada ka kodulehega seoses.

Videote/piltide tegemine

Kord käis grupp praktikante loomade varjupaigas. Olles esmased vajadused katnud, aitasid praktikandid luua pildi- ja videomaterjali, et tuua tähelepanu kodutute loomade teemale. Ehk on ka sinul põhitegevuse kõrval abi mõnest foto- või videokampaaniast?

Meediahuvilised saavad olla abiks ka pressiteate kirjutamisel, kodulehe tekstide loomisel, ajalehe artiklite kirjutamisel jms.

Reklaam/promomaterjali väljatöötamine

Noored on väga loomingulised ja paljud neid heade kunstiliste annetega. Nad aitavad sul luua reklaam- ja promomaterjali ürituste ja kampaaniate tarbeks, nagu postrid, flaierid, bannerid jms.

Vabaühenduse analüüs/reflektsioon

Aeg-ajalt on vaja, et sinu organisatsiooni vaatab ja hindab keegi väljapoolt, värske pilguga. Anna praktikandile ülesanne hinnata sinu ühingu tegevust, kuidas see on kooskõlas eesmärkidega ja kuidas paistab see väljapoole, eriti just noortele.

Vabatahtlike värbamisega seotud tegevused

Erinevalt paljudest praktikantidest, tulevad vabatahtlikud hea meelega tagasi, kui on näha, et nad on sinu ühingus teretulnud. Selle jaoks peab olema loodud positiivne keskkond ja hästi organiseeritud tegevused. Parim grupp aitamaks leida just noori vabatahtlikke, on noored ise, kuna nad on ise sihtrühmast ja teavad täpselt, mis neid kõnetab ja mis mitte. Praktikandid aitavad sul välja töötada erinevaid juhendeid ja tegevusi, näiteks:

o  Vabatahtlike kaasamise juhend

o  Üleskutsed vabatahtlikele liitumaks sinu organisatsiooniga

o  Juhendid kaasajatele, juhtidele, vastutajatele

o  Tunnustamine, tunnustusürituste korraldamine jms.

o  Tegevuste läbimõtlemine ja planeerimine

Tõlkimine

Kindlasti oled sa mõelnud, et koduleht ja materjalid võiksid olla ka vene- inglise- ja saksa keeles. Ise sa kõiki võõrkeeli ehk ei valda, aga paljud praktikandid valdavad! Asjad, mis võiksid olla mitmekeelsed:

o  Reklaammaterjalid

o  Koduleht

o  Juhendid

Praktilisemad tegevused

Kui sa oled juht, siis oled sa kindlasti mõelnud, et kui jõuab kätte vaiksem aeg, siis koristan kapid ja laoruumi pahnast. See oli poolteist aastat tagasi. Kui sa ei ole juht, siis tuleb sul kohe meelde kolm kirja, milles sinu organisatsiooni juht kutsus sind talgupäevale, et ühekoos kontor korda teha. Seda aega on sul raske leida, aga praktikandil pole. Pealegi, ta eelistab teha midagi praktilist ja lihtsat. Ta võiks näiteks:

o  Asju sorteerida kappides ja laoruumis

o  Teha heakorratöid

o  Jagada neid reklaam-materjale, mis just valmis said

o  Koristada mõne ruumi, mis vajaks hirmsasti tähelepanu

NB! Praktikandid ei ole orjad! Mõnele meeldib tegeleda koristamisega, aga mitte kõigile! Kindlasti ei tohiks see olla peamine asi, milles praktika seisnes, ja kui selline töö anda, siis peaks selle juurde kuuluma ka hea seletamine, kuidas see ühingu eesmärke saavutada aitab. Mitte lihtsalt, et töö, mida ise ei viitsi teha, sai praktikandi kaela lükatud.

Sinu enda põhitegevused

Praktikant võib teha samu asju, mis sinu organisatsiooni töötajate/vabatahtlike põhitöö on – loomade varjupaigas loomade eest hoolitsemine, toidupangas pakkide komplekteerimine, lastega tegelevas organisatsioonis lastega tegelemine jne.

Raamatupidamisega seotud tegevused

Teed suurema osa raamatupidamisest ise? Praktikandid oskavad andmeid sisestada, analüüsida, tšekke sorteerida, palka arvestada ja muid praktilisi tegevusi.

Projektitaotluste kirjutamisel abistamine

Plaanisid projektitaotluse esitada kolme erinevasse fondi, aga tähtajad kukuvad ja tegemisi on palju? Projektitaotluste kirjutamine on praktikantide jaoks huvitav ja väljakutsuv ülesanne, mis võtab sinult koormust vähemaks, aga õpetab noorele vajalikke oskusi. Õpilastel ei ole nendega varasemalt suurt kogemust, seega nad ei saa seda sinu eest teha, aga kindlasti on seal midagi, millega nad saavad väga edukalt aidata.

Sisumaterjalide otsimine

Tahaksid kokku panna materjali nt annetuste kogumise teemal? Praktikandid aitavad sul leida temaatilist materjali Eestist ja mujalt. Võibolla tahad ülevaadet mõne probleemi, teema või valdkonna kohta. Praktikant aitab ka sellisel juhul!

Uute teemade jaoks taustamaterjali otsimine