Kordaläinud kogukonnapraktika Ühisnädala raames

7. oktoobril 2015. aastal alustas kogukonnapraktikat SA Lääne-Viru Arenduskeskuses 11 aktiivset ja tublit noort. Nende seas nii Rakvere Gümnaasiumi kui ka Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klasside õpilased. Koos oli soov midagi ära teha ja sellest ka märk maha jätta.

Praktika algas ühisest kohtumisest juhendajaga Katrin Põlluga Lääne- Viru Maavalitsuse majas, kus asub SA Lääne-Viru Arenduskeskus. Õpilaste vahel tekitati koheselt soe õhkkond ning kohtumise käigus tutvustati end ning enda oskusi ja võimeid lähemalt. Jagati eesmärgiks olevad ülesanded ära ning planeeriti nende teostamist.

Rakvere Reaalgümnaasiumi noorte Rakell Pärnamäe, Kristi Kuhi, Melissa Maalmetsa ja Kaspar Odraksi ülesandeks jäi külastada kohalike koolide ja lasteaedade lapsi ning joonistada nendega koos Sädeinimest. Külastati Rakvere Kungla lasteaeda, Rakvere Põhikooli, Rakvere Gümnaasiumit ning Rakvere Reaalgümnaasiumit. Selle joonistamisprojekti eesmärgiks oli koguda algklasside õpilastelt ja lasteaialastelt südamest joonistatud pilte, mida hiljem Inspiratsioonipäeval esinejatele tänutäheks jagada. Noored said oma ülesandega ka edukalt hakkama.

Järgmise etapina toimuski Ühisnädala raames AQVA Hotel & Spa konverentsikeskuses 26. novembril Lääne-Virumaa kodanikuühenduste Inspiratsioonipäev, kus samuti SA Lääne-Viru Arenduskeskuse noored praktikandid oma panuse andsid. Lisett Aasamets, Maarja Helm ja Raili Nigul said kätt proovida registreerimislauas ning Kevin Kaju ja Magnus Liima inimesi konverentsisaali juhatades. Martti Reimali ülesandeks oli külaliste küsitlemine ja samuti võttis ka tema osa tööst registreerimislauas. Kogu ürituse jäädvustas Liisi Jürgenson, kes Inspiratsioonipäeva vältel esinejaid ning külalisi pildistas. Ka see ei valmistanud ettevõtlikele ja julgetele noortele raskusi ning ülesanded said edukalt täidetud.

Lisaks võttis andekas noor muusik Lisett Aasamets osa Sõmeru noorteõhtust, mille teemaks oli „Avatud maailm“. Lisetti ülesandeks oli anda õhtule avapauk esitades mõned muusikalised etteasted, millega ta ka suurepäraselt hakkama sai.

Noored leidsid üksmeelel, et kogukonnapraktika on väga hea võimalus enda arendamiseks töövaldkonnas ning vabatahtlikuna tegutsemine annab palju uusi teadmisi ja kogemusi. Samuti said noored kogukonnapraktika käigus kujundada oma hoiakuid kodanikuühiskonnast ning enda jaoks mõtestada vabaühenduste olulisust ümbritsevas ühiskonnas.

Juba mitmendat aastat korraldab Vabaühenduste Liit kogukonnapraktikat, kuhu kaasab ka erinevate koolide gümnaasiumiastme õpilasi. Kogukonnapraktika eesmärgiks on tutvustada noortele vabaühenduste tööd ja neid sellesse kaasata.

Lugu ilmus Lääne-Virumaa Arenduskeskuse lehel 22. jaanuaril 2016.