Changemakers Academy konkursi kogemus oli põnev ja hariv

Aljona Galazan, 9. märts 2018

Juba teist aastat toimub Changemakers Academy konkurss, kus osales mullu 60 noort üle Eesti, kes valiti ligikaudu 200 kandideerija seast. Konkursist võttis osa ka Team Zebralik, kes läks appi erivajadustega inimesi tööle võtvale kohvikule “Telliskivi 15”. Võistkonna mentoriks on vabaühenduste liidu EMSL kogukonnapraktika vilistlane. Vaatame, mida võistkond teeb ja mida ta sellest kogemusest kaasa võtab.

Konkursi eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ja õpetada noortele turundamist. Sotsiaalsed ettevõtted, kus noori kaasatakse, on YFU Eesti, Telliskivi 15, Ettevõtlusküla, Eesti Kirbuturg, Põhja-Eesti Pimedate Ühing ja Iseseisev Elu. 10. märtsil tutvustavad noored tehtut pidulikul Changemakers Academy galal Tallinnas.

Koduselt hubane söögikoht “Telliskivi 15” on töökohaks erivajadustega inimestele. Hetkel töötab kohviku meeskonnas kolm erivajadustega inimest, kes saavad oma tööülesannetega hästi hakkama. Kohviku eesmärk on erivajadustega töötajate arvu suurendada ja seda ka teenindussaalis. Kaks Changemakers Academy meeskonda said ülesandeks kohviku klientide arvu tõstmise, sest on vaja tõsta kohalike elanike teadlikkust uuest söögikohast.

Carolyn Soosaar, Team  Zebralik

Meie võistkonna eesmärgiks on muuta kohvik atraktiivsemaks. Tegime menüüle uue kujunduse, lisasime punased “Telliskivi 15” logoga pitsatid ja uuendasime struktuuri. Lisaks vahetasime menüü materjali vastupidavama vastu. Kuvandi paranduseks kaasasime tippfotograafi, kes jäädvustas isuäratavaid pilte päevapraadidest. Nüüd näeb kohvik ka sotsiaalmeedias maitsvam välja. Alustasime kohviku nimel läbirääkimisi Wolt ja ISIC-kaardi teenustega, et söögikoht oleks rohkematele inimestele kättesaadav.

Algatasime ise ka miniprojekti – restoretk. See on  Telliskivi piirkonna restoranide koostöö, kleepsude korjamise süsteem erinevatest söögikohtadest. Kleeps annab võimaluse saada soodustust või tasuta magustoit järgmises söögikohas. Restoretk paneb statsionaarse kliendibaasi liikuma. 

Meie tegemisi saab jälgida Instagramis kasutaja @team_zebralik alt.

Pildil: Team Zebralik oma mentori ja Telliskivi 15 kohviku omanikuga arutamas kohviku klientuuri kasvatamise võimalusi. Vasakult: Carolyn Soosaar, mentor Anna Grund, Taavi Karvanen, kohviku omanik Anu Hall, Jefim Valitov, Janika Vilde, Robert Telpt.

 

Telliskivi 15 kohvikuga töötamine muutis minu arusaama puuetega inimeste maailmast. Ma ei kujutanud ette, et töö leidmine on niivõrd keeruline protsess nende jaoks. Väga vähesed asutused võtavad tööle puudega inimese, kuigi paljud neist saavad hakkama enamiku teenindusala ülesannetega nagu näiteks köögis aitamine, klientide teenindamine jne. Ka kohviku klientideks võiksid saada erivajadustega inimesed, kes tavapäraselt kohvikutes söömas-kohvitamas ei käi. Kojutellimise teenus, nähtavus sotsiaalmeedias, loetavam menüü on kõik põhjused, miks Telliskivi 15 võiks saada kodukohvikuks erivajadustega inimestele. Annaks ka võimaluse sotsialiseeruda.

Kogemus Changemakers Academy konkursiga on olnud põnev ja hariv, sest õppisin erinevaid turundusvõtteid ja koostööd. Sain uusi teadmisi oma ideede esitamiseks. Ma ei karda enam esinemist. Meie koostöö Telliskivi 15-ga on olnud imeline! Ma arvan, et suudan nüüd paremini mõista erinevaid inimesi. Tean nüüd, et tulevikus soovin luua sotsiaalse ettevõtte, et seekaudu lahendada murekohti maailmas. Alustan juba õpilasfirmaga!

Meie mentor Anna on mulle inspiratsiooniks, ta on huvitav isiksus! Kõik saab tehtud ja mured lahendatud. Tänu temale olen ma saanud üle hirmust helistada võõrale inimesele, õppisin kirjutama uudiseid ja mis kõige tähtsam – nägema kõiges head ja lahendama probleeme stressirohkes olukorras.”

Anna Grund, võistkonna Team Zebralik mentor

„Noortele on Changemakers Academy suurepärane enesearengu võimalus. Nad õpivad ajaplaneerimist, võõraste inimestega suhtlemist. Tegevused, mida noored läbi viima peavad, on reaalsed ja väga intensiivsed, ülesande püstitusest kuni idee realiseerimiseni möödub kõigest paar kuud. Kusjuures osa ülesandeid on püstitanud noortele ettevõtja, osa ülesandeid mõtlevad noored ise juurde. See kõik tuleb noortele endile ka edaspidi kasuks. Meie, mentorid, läbisime alles eelmisel aastal sama konkursi.

Changemakers Academy on tõsine “parima” väljaselgitamise mäng, mis nõuab suurt pingutust. Noored on valmis andma endast parima. Vaatamata tihedale graafikule, mis on noortel koolis, trennis/huviringides, suudavad nad leida motivatsiooni, jõudu ja soovi tegutseda maailma paremaks muutmisega. Olen nende üle uhke!”

Võistkonna mentor Anna Grund oli kaks aastat tagasi kogukonnapraktikant vabaühenduste liidus EMSL. Aljona Galazan, Anna juhendaja

“Anna tuli avatud silmade ja südamega meie juurde. Siis õppis ta veel gümnaasiumi eelviimases klassis. Ühiskonna- ja karjääriõpetuse raames osales nende klass kogukonnapraktikas. Mäletan, kuidas Annat vapustas väga lugu LasnaIdee ja Kotka trepist – täpsemini vapustas teda see lihtsus, kuidas ühest ideest, probleemi märkamisest võib saada imeilus teostus. Väike mõtteuit, lihtne teostus, suur mõju.

Enne praktika algust ei kujutanud Anna hästi ette, millega vabaühendused üldse tegelevad, kuidas nad ühiskonda vormivad. Kahe aastaga on Annast aga saanud aktivist, särav vabatahtlik mitme algatuse juures nagu YFU ja Noored Kooli. Anna osales eelmisel aastal ise Changemakers Academy konkursil ja on nüüd ka ise noorte juhendaja.  

Minu arust suurepärane näide, kuidas võimalustest kinni haarata ja head tehes ennast proovile panna!”

______________________________________

Changemakers Academy konkursil osalemisega on võimalik saada arvestatud ka kogukonnapraktika. Lisainfot küsi siit.

*Changemakers Academy on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgusiku ja Briti Nõukogu koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist.

Changemakers Academy’ga saad rohkem tutvuda Facebookis ning Instagramis @changemakersofficial.