Uudised

Esita kandidaate kodanikupäeva aumärgile

laine uudised-laine
12. oktoober 2015
 Siseministeerium juhib tähelepanu, et taas on lähenemas kodanikupäev, mil tunnustatakse kodanikupäeva aumärgiga neid inimesi, kes on end kodanikuna näidanud parimast küljest. Nad on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Minister ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatide nimetamiseks ja palub seda üleskutset levitada, kus aga sobilik tundub. Nii leiame üles ja saame tunnustada inimesi, kes seda kindlasti väärivad.

Ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kellel on õigus välja anda kuni 15 aumärki. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime, kodakondsust ja põhjendust tema teenetest ja panusest. Kuna komisjoni liikmed reeglina kandidaate ei tunne, saavad nad kandidaatide osas õige otsuse teha vaid teie põhjalike ja asjakohaste põhjenduste najal.

Oma ettepaneku saate esitada 1. novembrini 2015 Siseministeeriumi kodulehel. Samalt lehelt leiate täiendavat informatsiooni kodanikupäeva kohta. Ettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil press@siseministeerium.ee või postiaadressil Pikk 61, 15065 Tallinn. Viimasel kahel juhul saab kasutada lisas olevat kandidaatide esitamise vormi. Lisast leiate ka kodanikupäeva aumärgi väljaandmise korra.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Hanno Pevkur,
siseminister

Kodanikupäeva aumärk

Taotluse vorm