Uudised

Koolitus ja mentorprogramm noortele sotsiaalsete ettevõtjatele

laine uudised-laine
2. mai 2016

Augustikuus toimub Türgis rahvusvaheline treeninglaager eesmärkide püstitamise ja tulemuste (mõju) hindamise sidumisest sotsiaalse ettevõtte igapäevase juhtimisega.

Laager on mõeldud kuni 35-aastastele sotsiaalsetele ettevõtjatele – nii alustavate algatuste eestvedajatele kui juba tegutsevate sotsiaalsete ettevõtete juhtidele.

Osaleb 15 noort sotsiaalset ettevõtjat Eestist ja 15 Türgist, lisaks tippkoolitajad Suurbritanniast, Türgist ja Eestist.

Toimub 19.–24. augustil 2016 Istanbulis, Türgis inglise keeles.

Treeninglaagrile järgneb 7-kuuline mentorprogramm, mis pakub tuge sotsiaalse ettevõtja poolt endale võetud eesmärkide elluviimisel.

Loe rohkem Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kodulehelt.

Täpsem info, sh nõuded osalejatele ja registreerumine.

Kandideerimise tähtaega on eestlaste jaoks pikendatud 18. maini 2016.

Sobivatele kandidaatidele teatatakse jaatavad vastused jooksvalt.

Lisainfo:
Jaan Aps,
jaan(at)sev.ee