artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 4/2020

laine
11. jaanuar 2021
Foto:

Ülevaade kõigest, mis 2020. aasta lõpuks huvikaitses tehtud sai, pooleli jäi või plaani võtta õnnestus.

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava on avalikul konsultatsioonil kuni 08.01. See hõlmab siis varem valmis saanud kodanikuühiskonna programmi, senist lõimumiskava, rahvastiku, usu ja üleilmse eestluse teemasid. Eks ta paras gemüse ole ja saab näha, kuidas tegevustega sisustatakse.

Järgmise perioodi euroraha ja kriisist taastumise potid said lõpuks pisut päevavalgust, kui rahandusministeerium plaani tutvustas. Rohkem kuuleme ja oleme kaasatud tänavu, praegused slaidid on suuresti valitsuse ettepanekud Euroopa Komisjonile. Senise perioodi seirekomisjon kogunes ka enne aasta lõppu, sadat slaidi saad sirvida siin (osalt korduvad eelmistega).

Majandusaasta aruannete hilinemise põhjustest valmis üks mõjuanalüüs, milles veidi kaasa lõime. Ettepanekud, kuidas hilinemisi ja esitamatajätmisi vähendada liiga tõhusad ei tundu, aga rahatrahvid tulevad üsna kindlasti tagasi.

KÜSKi uus strateegia loodeti aasta lõpuks valmis saada, aga viimases kvartalis ei kuulnud enam midagi. Seniste kokkuvõtete pealt tundus ambitsioon edasiseks suurem, loodetavasti aga mitte oma sihtrühma arvelt.

Vabaühenduste Liidu strateegiat pole me muidugi ise ka lõpuni vormistanud, aga tänavune esimene kvartal toob ehk alles selgust, kas ja kui järsult muudab suunda siseministeerium oma strateegiliste partneritega, kust me saime seni tegevustoetust. Hetkel on tulevik tumesegane.

Strateegilise partnerluse arenguprogrammi pikendasime teist korda, nüüd tänavu kevadeni, vaikselt nokitseme. Novembrisse plaanitud sügiskool tuli paraku ära jätta, sest formaat nõudis samas ruumis viibimist.

Avatud valitsemise partnerluse võrgustikuga vaatasime peale uuele tegevuskavale; valmimas on eelmise tegevuskava aruanded, samuti kohtus avatud riigivalitsemise arengukomisjon, kes kiitis mh heaks, et avaliku sektori innovatsioonitiimi tegevus pikeneb 2021 lõpuni ja et õiguse revisjonide tähtajad lükkuvad ka tänavusse.

Huvikaitsevõrgustikus rääkisime novembris, kuidas eri tüüpi kampaaniad saavad huvikaitse-eesmärkide täitmisel kasulikud olla. Jutuks tulid „Joome poole vähem!“, valimisea langetamiseks põhiseaduse muutmine ning metsloomade kasutamise keelamine tsirkuses. Tükimat aega arutame ka, kuidas sõnastada läbipaistva huvikaitse head tava. Võrgustikuga saad liituda siin

Annetusekogujate võrgustikus pidas Alari loengu annetuste maksustamisest ja kajastamisest. Kui tahad järele vaadata, kirjuta helen@heakodanik.ee. Teist korda toimunud annetamistalgud tõid kokku üle 182 000 euro. Võrgustikuga saad liituda siin.

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee.