Uudised

MISA hangib keelekohvikute eestvedajaid

laine uudised-laine
20. veebruar 2017
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub osalema riigihankes „Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes“, mille eesmärk on ette valmistada ja läbi viia eesti keele kohvikud ja enesearengukohvikud eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajale.

Kohvikuid soovitakse korraldada 45 rühmas üle Eesti. Hanke tegevuste periood on ajavahemik 01.03.2017-30.11.2018. 

Eesti keele kohvikute ja enesearengukohvikute kaudu soovib MISA parandada elanike eesti keele õpioskusi ja muuta õpihoiakuid. Õpihoiakute parandamine toimub nii keelekohviku kui enesearengukohviku kaudu. Kummagi tegevuse üheks täiendavaks eesmärgiks on lisaks osalejatele konkreetsete praktiliste oskuste andmise (eesti keel, õpioskused, sotsiaalsed oskused) nende igakülgne motiveerimine elukestvas õppes osalemiseks ning suunamine vastavatesse projektidesse, koolitustesse ja muudesse täiendavatesse võimalustesse. Kuivõrd tegemist on pigem nõustamisprotsessiga, siis keelekohviku eestvedaja ei pea olema klassikalises mõistes keeleõpetaja. 

Vähelõimunud isikuid iseloomustab madal kodanikuidentiteet, puudulik või vähene eesti keele oskus ja/või vähene osalus ühiskondlikus elus. Nad on viibinud seaduslikel alustel Eestis üle viie aasta, omandanud Eesti kodakonduse naturalisatsiooni korras või on määratlemata kodakondsusega või muu riigi kodanikud. Uussisserändaja on legaalselt Eestisse sisserännanud välismaalane, kes on riigis elanud vähem kui 5 aastat.

Pakkujatena on oodatud kõik Täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lg 5 mõistes täienduskoolitusasutuse pidaja nõuetele vastavad asutused.

Pakkumuses tuleb esitada hinnapakkumus koos tehnilise lahenduse kirjeldusega ja meeskonnaliikmete CV-d koos projektijuhi haridust tõendava dokumendi koopiaga. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06. märts kell 10.00. Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankedokumentatsiooni leiate e-riigihangete registrist  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183033. 

Hanke tingimuste tutvustamiseks korraldab MISA teabetunnid:

·         20. veebruaril 2017 kell 11.00 Tallinnas Ülemiste Technopolis ruumis Helsinki (Lõõtsa 6, II korrus) ja

·         21. veebruaril 2017 kell 11.00 Narvas MISA nõustamiskeskuses (P. Kerese 3, III korrus).

Teabepäevadele registreerimine toimub telefonil 588 61001 või e-posti vahendusel anna.kuznetsova@meis.ee.

Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.1.06.16-0071 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ raames. 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Tel: +372 659 9032
http://integratsiooniinfo.ee/
http://www.meis.ee/