Uudised

Õpilasliit võtab üheks fookuseks kodanikuühiskonna

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

21.- 23. oktoobril kogunes Rakvere Gümnaasiumisse Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekule ligi 160 Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindajat, kes muu hulgas otsustasid, et uuel aastal on liidu üheks eesmärgiks kasvatada õpilaste teadlikkust kodanikuühiskonnast.

Õpilasliidu tippsündmuse avasid ja tervitussõnad laususid peakorraldajad Anni Sikk ning Karmen-Eliise Kiidron, Rakvere Gümnaasiumi direktor Aivar Part ja EÕEL-i juhatuse esimees Andreanne Kallas. Pärast tervituse lõppu toimus rongkäik, kus oma kooli teklit ning lippe kandvad õpilasesindajad tervitasid Rakveret ning linnakodanikke.

Üldkoosoleku ametliku osana tegi Õpilasliidu tegevmeeskond ülevaate tehtust ja kinnitatati järgmise aasta tegevuskava ning eelarve, aga lisaks ametlikule toimusid meelelahutuslikud koolitused, õpitoad, meeskondadevaheline võistlus, kus pidi välja reklaamima uue olümpiaala, ning Olümpose olümpia stiilis pidu.

Üldkoosoleku esimesel õhtul arutleti töögruppides koolivälise õppe vajaduse, digiõppevahendite positiivsete ja negatiivsete külgede, ettevõtlusõppe eesmärgi ning vajalikkuse üle,  projekti “Salliv kool” raames uuriti õpilaste arvamusi seoses koolikiusamisega ja viiendas aruteluringis koguti õpilaste soovitusi Õpilasliidu 2017. aastal korraldatava õpilaskonverentsi “Õpilaste Eesti” atraktiivsemaks muutmiseks.

Kinnitatud uues tegevuskavas on üheks eesmärgiks kasvatada õpilaste teadlikkust kodanikuühiskonnast ning selle ellu viimiseks alustatakse peagi integratsiooniprojektiga, mis sisaldab nii eestisisest eesti ja vene noorte õpilasvahetust kui ka talvekooli, kus osalevad vahetuses olnud noored ning ka teised õpilased. Samuti on plaanis tuleva aasta veebruarikuus toimuva õpilaskonverentsi “Õpilaste Eesti” korraldamine, mille peamiseks eesmärgiks on tuua üle Eesti kokku õpilasesinduste juhid ja aktivistid, et arutleda olulistel hariduspoliitilistel teemadel ning koolitada konverentsil osalejaid õpilasindusega seotud võimalustest, nende eesmärgist ja vajalikkusest. Jooksvalt tegeletakse Eesti õpilasesinduste erinevatel teemadel koolitamise ja üldise abistamisega.

Seekordsel üldkoosolekul anti suure panuse ja pühendumise eest Õpilasliidu töösse välja ka Q-tegija tiitel, mille sai avaliku poliitika valdkonna liige Joosep Kään.

Üldkoosolek on Eesti Õpilasesinduste Liidu kõrgeim otsustusorgan, mis kutsutakse korraliselt kokku kaks korda aastas.

Lisainfo:
Kert Kask
kommunikatsioonivaldkonna juht
Eesti Õpilasesinduste Liit
+372 5664 4382
kert.kask@opilasliit.ee