artikkel

VENÜ hoiab hallpead toimekana

laine
Maria Laanjärv 14. aprill 2016
Foto: VENÜ

Pensionipõlv on igav? Pensionärid ainult virise­vad? Vanurite Eneseabi-­ ja Nõustamisühing (VENÜ) on uskumatult toimekate pen­sionäride pesa, mis ei toida ühtki tobedat müüti. Ühingu tegemisi tutvustavad juhatuse esimees HEINO HANKEWITZ ja juhatuse liige LEA VIIRES.

Millal ühing loodi?

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing alustas oma tegevust 1995. aastal.

Miks loodi?

Ühing kasvas välja omaaegsest Eesti Heategevusfondist. Berliini sõsarühingu eeskujul võeti tegevuse fookusesse pensionieas inimesed, kellele on nüüd juba 20 aastat pakutud eneseteostust, huvitegevust ja kooskäimise võimalusi. Tallinna linnavalitsuselt saadi maja Kad­riorus, mis remonditi saksa eakaaslaste toetusel ja kus tegutsetakse tänaseni.

Kui palju inimesi ühingus on?

Liikmeid on ühingul 400, neist eriti aktiivseid 200. Ühingu päevakeskus on avatud iga päev ja seda külastab keskmi­selt ligi 100 inimest päevas.

Kust te toimetamiseks raha saate?

Oluline osa sissetulekust tuleb niini­metatud katuserahast. Ühing tegeleb ka ettevõtlusega, pakkudes ööbimisvõima­lust kaunis Kadrioru külalistemajas Pos­ka Villas. Lisaks tuleb osa sissetulekust liikmemaksudest.

Mis on olnud suurim õppetund?

August von Kotzebue sõnu kasutades: “Tänulikud inimesed on kui viljakad põllud: nad annavad saadu kümnekord­selt tagasi.” Inimestele heade tingimuste loomine võimaldab neile eneseteostust, õitsengut ja rahulolu. Inimestele tuleb anda võimalus ja tekitada tegevuseks soodne keskkond, siis tulevad nad pak­kumistega kaasa, algatavad ise uusi tege­vusi ja rikastavad seeläbi ühiskonda.

Põnevaim ettevõtmine, mis hetkel käsil?

VENÜ juures on tugiisikute toim­kond, kes külastab hooldekodudes elavaid vanureid ja korraldab neile vestlusringe. Igal aastal selgitame koos­töös maakondade ja valdadega välja imelised vanavanemad ning tunnustame neid. Majas tegutsevad kokandusring, võimlemisring, laulukoor, kunsti­- ja meisterdamisring, keeleõppe grupid, lisaks korraldatakse aeg-­ajalt kontserte või loenguid. Vastutasuks panustavad liikmed maja korrashoidmisesse, hoo­litsevad taimede ja loomade eest ning teevad muid vajalike töid. Kogu tegevus põhineb vabatahtlikkusel ning ühendab saamis-­ ja andmisrõõmu, et ühise tege­vuse kaudu eneseteostust võimaldada, tuge saada ja pakkuda ning meeldivalt aega veeta.

Mida on teistel vabaühendustel teilt õppida?

Küllap seda, et kui endal läheb hästi, siis on oluline jagada seda head nendega, kel on abi ja toetust vaja. Oleme alati jaganud nii oma kogemusi kui ka mate­riaalseid väärtusi teistele ühendustele, et neid järele aidata. Eriti edukad on olnud projektikonkursid, selgitamaks välja ja toomaks esile eakate põnevaid ettevõt­misi. Meie uksed on alati avatud kõigile hea tahtega inimestele, kes tahavad meilt õppida ning meiega koostööd teha. Oleme veendunud, et ainult niimoodi muutub Eesti sotsiaalmaastik inimväär­semaks ning Eesti ühiskond tervikuna paremaks.

Kus on ühendusel endal arenguruumi?

Tuleks leida rohkem võimalusi, kuidas kaasata tegevusse nooremaid teotahtelisi inimesi.

Kui teile antaks üheks aastaks kolm miljonit eurot ja mitte ühtki tingimust selle kasutamisel, siis mida teeksite?

Kasutaks raha teiste aitamiseks: reisiks üle Eesti, et jagada teadmisi, kogemusi ja oskusi. Annaks raha neile, kel on vähem võimalusi, kuid kes tegutsevad õige asja eest.

Milline on hea kodanik?

Uudishimulik, teotahteline, patrioot riigi ja rahva eest. Ei ole ükskõikne ega passiivne. VENÜ pakub kodanikuha­ridust ja elukestvat õpet ning annab erinevate tegevuste kaudu võimaluse olla aktiivne ja osaleda ühiskonnaelus.